Wojna o niższe ceny gazu dla Polski trwa w najlepsze

Bloomberg

Dopiero całościowy wyrok trybunału arbitrażowego może rozstrzygnąć spór między Gazpromem i PGNiG. I to nie wcześniej niż za rok.

Częściowy wyrok Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, będący efektem powództwa PGNiG przeciwko Gazpromowi, i związany z tym przekaz medialny obu stron, pokazuje, że do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego cen importowanego gazu jest jeszcze daleka droga. Rosyjski koncern, mimo że na wstępie przegrał batalię w trzech kluczowych sprawach, to próbuje przedstawić ją jak swój sukces. Czyni to, wysuwając na pierwszy plan informację o tym, że trybunał nie zaakceptował proponowanej przez polski koncern obniżki ceny za gaz. To prawda, ale wygląda już całkiem inaczej w kontekście tego, że trybunał przede wszystkim uznał te ceny za zbyt wysokie i przyznał PGNiG prawo do żądania ich obniżki.

– Trybunał potwierdził prawo PGNiG do żądania zrewidowania ceny, nie zgodził się zaś z zaproponowanym przez polską stronę sposobem zmiany ceny i formuły. Jak można wywnioskować z komunikatu Gazpromu, PGNiG chciał, by ceny w kontrakcie były oparte o ceny w hubach gazowych – uważa Krzysztof Pado, analityk DM BDM.

To rezultat strategii przyjętej przez polską spółkę. Jej prawnicy mogli żądać, aby ceny importowanego gazu były w całości oparte o rynkowe notowania surowca po to, aby na dalszym etapie postępowania osiągnąć jak największy ich udział w nowej formule cenowej.

Trzeba pamiętać, że pierwotnie ceny gazu w kontrakcie jamalskim w całości były oparte na notowaniach ropy i produktów ropopochodnych. Te jednak z czasem zaczęły odbiegać od rynkowych cen gazu, dlatego wiele firm, w tym PGNiG, zaczęło domagać się, aby w większym stopniu ceny importowanego gazu ustalać na podstawie jego rynkowych notowań.

– Oczekujemy więc, że w ostatecznym rozrachunku zmieni się proporcja użycia w formule ceny ropopochodnych i ceny gazu z hubów europejskich. Obecne proporcje nie były nigdy przez spółki ujawniane – informuje Pado.

Według niego o cenie importowanego z Rosji do Polski gazu nadal decydują notowania produktów ropopochodnych. Pado szacuje, że od 2012 r. do dziś ich udział w formule cenowej wynosi 60 proc. W pozostałej części oparta jest ona na rynkowych notowaniach błękitnego paliwa.

Piotr Woźniak, prezes PGNiG, już kilka dni temu zwracał uwagę, że trybunał uwzględnił kluczowe argumenty spółki wskazujące na konieczność obniżenia ceny i odrzucił formalne zarzuty Gazpromu, nakierowane na utrzymanie dotychczasowych nierynkowych warunków cenowych.

Co konkretnie stwierdził trybunał? Po pierwsze, że w listopadzie 2014 roku PGNiG złożyło ważny i skuteczny wniosek o obniżkę ceny importowanego z Rosji gazu. Po drugie, spełniony został wymóg uprawniający polski koncern do takiego żądania. Wreszcie stwierdzono, że trybunał ma prawo zmienić cenę w granicach żądania pozwu. Jednocześnie pierwotne żądanie PGNiG w zakresie nowej formuły cenowej uznano za zbyt daleko idące.

Ponadto, według Gazpromu, sąd arbitrażowy nie uznał argumentów PGNiG, iż ceny w hubach są jedynym znaczącym czynnikiem kształtowania cen w długoterminowych kontraktach na dostawy gazu. Zarówno PGNiG, jak i Gazprom potwierdzają, że decyzja trybunału jest tymczasowa, a ostateczny werdykt zostanie wydany po dodatkowych konsultacjach ze stronami. I tu zapewne trzeba liczyć się z kolejnymi wnioskami, problemami i działaniami, które znowu wydłużą postępowanie. Z naszych informacji wynika, że będzie to minimum rok. Tymczasem spór trwa już cztery lata.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Orlof i Gepfert w poznańskiej Veolii

Byli członkowie zarządu Enei wejdą do władz Veolia Energia Poznań. Od początku lutego 2017 ...

PGE: prąd i gaz dla gospodarstw

Polska Grupa Energetyczna chce walczyć o klientów indywidualnych, oferując im pakiet dual fuel. Chodzi ...

Berlin nie chce wspierać OZE

Koniec dopłacania z pieniędzy podatników do wiatraków, solarów i biogazowni, zakłada nowa strategia energetyka ...

Płock: farma fotowoltaiczna na składowisku odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Kobiernikach pod Płockiem planuje budowę farmy fotowoltaicznej o ...

Rodzi się doktryna bezpieczeństwa

Najwyżej 50 proc. energii zużywanej w Polsce powinniśmy produkować z własnych zasobów, zarówno kopalnych, ...

Ekologiczna ofensywa Solorza

W energetycznej części biznesowego imperium Zygmunta Solorza ma dojść do zielonej rewolucji. Na początku ...