Unimot, firma notowana na NewConnet i specjalizująca się w handlu paliwami płynnymi, energią i gazem, chce pozyskać z publicznej emisji około 85 mln zł. Aby otrzymać taką kwotę, przy ofercie wynoszącej maksymalnie 2,2 mln walorów serii J, cena emisyjna powinna wynieść 38,64 zł. Dla porównania dziś na otwarciu sesji na rynku alternatywnym za walory spółki płacono 76 zł.

Środki z emisji Unimot chce przeznaczyć na realizację czterech celów. Chodzi m.in. o inwestycje w nowy kanał sprzedażowy paliw z wykorzystaniem innowacyjnej, mobilnej platformy, „tankuj24.pl” wspomagającej sprzedaż oleju napędowego i benzyn do klienta detalicznego. Z oferty na ten cel ma pójść około 2,3 mln zł. Firma chce też sfinansować wprowadzenie na polski rynek marki stacji paliwowych Avia na zasadach franczyzy, co umożliwi jej dotarcie do nowego segmentu odbiorców paliw. Na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę około 23 mln zł. W planach jest też przeznaczenie około 59 mln zł na wzrost sprzedaży oleju napędowego, zarówno w zakresie terytorialnym, jak również wolumenowym i umocnienie pozycji wiodącego, niezależnego dostawcy. Wreszcie czwarty cel to wydatki na ewentualne sfinansowanie akwizycji podmiotu z branży albo aktywów związanych z działalnością w zakresie paliw płynnych.

– Mimo dynamicznie rosnących zysków nie mogliśmy pozwolić sobie na skokowy wzrost działalności. Środki z emisji posłużą nam do realizacji zakładanych celów, zwiększenia przewagi konkurencyjnej i jeszcze szybszego budowania wartości spółki dla akcjonariuszy – mówi Robert Brzozowski, prezes Unimotu.

Publiczna oferta akcji skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Spółka przewiduje, że w transzy detalicznej zaoferowanych zostanie około 20 proc. wszystkich walorów. Zapisy na papiery wśród inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 10 do 21 lutego. Podobnie będzie z zapisami dla inwestorów instytucjonalnych, z tym że te potrwają o jeden dzień dłużej. Cena emisyjna ma być podana najpóźniej w dniu 10 lutego o godz. 8:00.