Według ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego światowe zapotrzebowanie na ropę naftową może osiągnąć szczyt w latach 2030-2035. W dłuższej perspektywie rola tego surowca będzie jednak malała, głównie za sprawą przechodzenia transportu na zasilanie energią elektryczną. Tempo tych zmian ma być zróżnicowane. W krajach należących do OECD (państwa wysoko rozwinięte i demokratyczne) odchodzenie od ropy będzie przebiegać stosunkowo szybko. Znaczenie tego surowca powinno za to wzrosnąć w gospodarkach rozwijających się, przede wszystkim w Chinach i Indiach.

""

Drilling/Bloomberg

energia.rp.pl

– Przy obecnych tendencjach w 2040 r. ropa powinna odpowiadać za około 28 proc. światowego mixu energetycznego przy odrobinę niższym udziale gazu ziemnego. Sytuacja może ulec zmianie w przypadku znacznie szybszej niż obecnie transformacji gospodarki światowej w stronę OZE (odnawialne źródła energii- red.) – mówi cytowany w komunikacie prasowym Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes BGK. Dodaje, że w takim scenariuszu źródła odnawialne będą prawdopodobnie odpowiadać za ponad 1/3 mixu energetycznego, przy nieco niższym zużyciu ropy i stabilnym poziomie konsumpcji gazu.

CZYTAJ TAKŻE: Nie ma zgody za mniejsze wydobycie, ropa tanieje

W najbliższych latach oczekiwany jest mocny wzrost popytu na błękitne paliwo, zwłaszcza w Chinach. Dodatkowe zapotrzebowanie będzie też zgłaszane w Europie, w tym w Polsce. – Wpływ na rynek będzie miał również rozwój elektromobilności. Znacznie silniej ograniczy ona konsumpcję benzyn niż olejów napędowych. – twierdzi Łukasz Beresiński, dyrektor ds. sektora paliwowego, gazowego i chemicznego w BGK.

""

Members of the media and guest attendees listen to a speech during a ceremony held inside a liquefied natural gas (LNG) storage tank as it stands under construction at Tokyo Electric Power Co.’s (Tepco) Futtsu gas-fired thermal power plant in Futtsu, Chiba Prefecture, Japan, on Monday, Sept. 10, 2018. Japan will maintain a target for clean energy to account for as much as 24 percent of the countrys power mix by 2030, according to a long-term plan approved by the Cabinet in July. Photographer: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

energia.rp.pl

Zmiany zachodzą również w sektorze wydobywczym. Najważniejszym trendem jest wzrost ilości pozyskiwanego gazu i ropy ze złóż w USA. – Postęp technologiczny jaki dokonał się w obszarze wydobywania węglowodorów z formacji łupkowych oraz skraplania gazu ziemnego silnie wpłynął na światowy rynek gazu. USA zużywające największe ilości gazu ziemnego na świecie stały się jego eksporterem netto – zauważa Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK. Jednocześnie rosnące znaczenie amerykańskiego wydobycia ogranicza działania kartelu OPEC w zakresie kontroli cen ropy.