W IV kwartale ubiegłego roku grupa PKN Orlen zanotowała 2,04 mld zł zysku EBITDA LIFO. Tym samym kluczowy dla koncernu wskaźnik był o 1 proc. lepszy od osiągniętego w tym samym czasie 2017 r. Końcówka roku przyniosła też 29,4 mld zł przychodów i 809 mln zł czystego zarobku. Tym samym rok do roku przychody zwyżkowały o 18,9 proc., a zysk netto spadł aż o połowę, do 809 mln zł.

Firma informuje, że w IV kwartale odnotowała wzrost modelowej marży downstream, w ujęciu rok do roku, o 0,6 USD na baryłce. W tym czasie średnia cena ropy Brent zwyżkowała o 8 USD na baryłce, do 69 USD. Ponadto nastąpiło osłabienie średniego kursu złotówki względem USD i euro. Jednocześnie miał miejsce wzrost konsumpcji paliw w Polsce i Czechach, przy jednoczesnym spadku konsumpcji w Niemczech.

W całym 2018 r. PKN Orlen zanotował z kolei 109,7 mld zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 15 proc.), 8,3 mld zł EBITDA LIFO (spadek o 20,8 proc.) i 5,5 mln zł czystego zarobku (zniżka o 23,2 proc.). Do największych osiągnieć tego okresu koncern zalicza m.in. rekordowy przerób ropy na poziomie 33,4 mln ton oraz najwyższą w historii firmy sprzedaż wynoszącą 42,9 mln ton. Ponadto w segmencie detalicznym zanotował rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący ponad 2,8 mld zł, przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 7 proc.

– Osiągnęliśmy dobre wyniki działając w bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, czego przykładem był średnioroczny wzrost cen ropy naftowej o ponad 30 proc. Osiągnięte rezultaty pokazują jak istotne są konsekwencja w działaniu i skuteczne zarządzanie na różnych szczeblach organizacji – komentuje cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Wyniki wypracowane przez płocki koncern były nieco lepsze od oczekiwanych przez ogół analityków. Specjaliści z DM BDM zwracają jednak uwagę na słaby wynik w petrochemii, będący efektem niskiego wykorzystania mocy produkcyjnych z powodu przestojów. Na otwarciu dzisiejszej sesji inwestorzy byli skłonni płacić za akcje PKN Orlen 113 zł, co oznaczało spadek kursu o 0,7 proc.