W środę 2 marca Marek Woszczyk – prezes zarządu PGE oraz Grzegorz Krystek – wiceprezes ds. operacyjnych i handlu, złożyli rezygnację z pełnienia swoich funkcji z dniem 30 marca.

Przypominamy, że we wtorek doszło do zmian w składzie rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej. NWZ PGE odwołało ze składu rady nadzorczej: Jacka Barylskiego, Małgorzatę Molas, Jarosława Gołębiewskiego, Jacka Fotka oraz Marka Ściążko. Natomiast RN PGE powołani zostali: Janina Goss, Mieczysław Sawaryn, Mateusz Gramza, Jarosław Głowacki, Grzegorz Kuczyński, Artur Składanek oraz Paweł Śliwa. W radzie nadzorczej PGE z poprzedniego składu pozostały tylko Anna Kowalik (przewodnicząca) oraz Małgorzata Mika – Bryska.

Wcześniej doszło też do zmian w zarządzie spółki. Na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych powołany został Marek Pastuszko, wiceprezesem ds. rozwoju został Ryszard Wasiłek, a wiceprezesem ds. finansowych Emil Wojtowicz.

Przypomnijmy, że Woszczyk został szefem największej spółki energetycznej w kraju w grudniu 2013 r. kierował więc PGE niepełną kadencję. Wcześniej był związany z Urzędem Regulacji Energetyki, gdzie pracował od kwietnia 1998 r. Został prezesem URE w 2011 r.

Z kolei Krystek objął funkcję członka rady nadzorczej PGE w marcu 2010 r., a 18 listopada 2013 r. został oddelegowany do wykonywania czynności członka zarządu, wiceprezesa ds. operacyjnych, strategii i rozwoju. 23 grudnia 2013 r. wszedł w skład zarządu jako wiceprezes zarządu ds. operacyjnych i handlu.