Wśród projektów zgłoszonych przez JSW, znajdują się przede wszystkim inwestycje w koksowniach. W tym: modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń, budowa elektrociepłowni w Koksowni Radlin, budowa instalacji odsiarczania gazu koksowniczego w koksowniach Jadwiga i Radlin oraz trzeci etap modernizacji Radlina. Jeden z projektów dotyczy także zagospodarowania gazu z odmetanowania w kopalniach Budryk i Knurów – Szczygłowice.

Notowania JSW w czwartek rosły nawet o 9 proc., do 91,90 zł.

Spółka poinformowała, że w związku ze wstrząsem w kopalni Zofiówka w rejonie przygotowywanym do eksploatacji w III kwartale tego roku, produkcja węgla obniży się w tym roku maksymalnie o 380 tys. ton wobec planu. Spółka dodała, że zdarzenie może nie mieć wpływu na realizację zobowiązań kontraktowych, w związku ze stanem zapasów węgla i możliwościami produkcyjnymi kopalni.