Zarząd i rada nadzorcza PKN Orlen wyraziły zgodę na realizację inwestycji dotyczącej budowy kompleksu instalacji Olefin III w Płocku, jednego z czterech projektów zaplanowanego w ramach programu rozwoju petrochemii. Generalnym wykonawcą prawdopodobnie będzie konsorcjum firm Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie lub spółka przez nich powołana do realizacji tego zadania. Na razie jest to tzw. preferowany oferent, z którym mają być dopiero wynegocjowane szczegółowe warunki umowy. Zanim to nastąpi dojdzie do podpisania porozumienia odnośnie kontynuacji negocjacji umowy oraz umów licencyjnych. Po stronie Orlenu podmiotem odpowiedzialnym za inwestycję będzie nadawano utworzona firma Orlen Olefiny.

Całkowity koszt kompleksu Olefin III szacowany jest na ok. 13,5 mld zł. Przy jego realizacji założono pozyskanie dofinasowania w postaci pomocy publicznej, tak aby osiągnąć akceptowalny poziom efektywności ekonomicznej projektu. Trwają także prace dotyczące pozyskania finansowania w tzw. formule project finance. Zakończenie fazy budowy planowane jest na I kwartał 2024 r., a uruchomienie produkcji na początku 2025 r. Orlen szacuje, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu zysku EBITDA grupy o ok. 1 mld zł rocznie.

Budowa kompleksu Olefin III została przewidziana w ogłoszonym w czerwcu 2018 r. programie rozwoju petrochemii. Oprócz niego miały powstać: kompleks pochodnych aromatów, instalacje produkcyjne fenolu oraz centrum badawczo-rozwojowe. Na razie zrealizowano tylko tę ostatnią inwestycję. Projekt o wartości ok. 184 mln zł powstał w Płocku w 22 miesiące. Pierwotnie planowano go sfinalizować do końca 2020 r. Spośród dwóch pozostałych projektów, kompleks pochodnych aromatów ma powstać we Włocławku, a instalacje produkcyjne fenolu w Płocku.