– JSW oświadcza, że nie była i nie jest zainteresowana kupnem, ani nieodpłatnym przejęciem kopalń z aktywów spółki Tauron i innych górniczych przedsiębiorstw – napisał zarząd JSW w oświadczeniu. Zaznaczył, że wypowiedź prezesa Strączyńskiego nie była w żaden sposób uzgodniona z zarządem JSW. – Nasza spółka nie planuje żadnych rozmów i spotkań związanych z ewentualnym zakupem kopalń, gdyż JSW nie będzie przejmowała aktywów węglowych (ani płatnie, ani bezpłatnie). Takich działań nie przewiduje strategia spółki ani żaden inny dokument – czytamy w oświadczeniu JSW.

Jednocześnie władze węglowej spółki zaapelowały o rozwagę w składaniu podobnych deklaracji wobec JSW, która jest spółką giełdową. We wtorek, w dniu emisji wywiadu z prezesem Tauronu w Parkiet TV, notowania JSW spadły na koniec dnia o 5 proc., do 30,54 zł.

""

Paweł Strączyński, prezes Tauronu

energia.rp.pl

Prezes Strączyński w rozmowie w Parkiet TV zapowiedział, że zielony zwrot grupy nie będzie możliwy bez wydzielenia aktywów węglowych. Elektrownie węglowe mają zostać przeniesione wraz z długiem do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. – Podmioty wydobywcze trafią natomiast do podmiotu wskazanego przez naszego głównego właściciela, czyli Skarb Państwa. Czekamy tylko na informację, czy to będzie JSW, PGG, SRK, Węglokoks czy jakiś inny podmiot – powiedział Strączyński.

Na pytanie o JSW odpowiedział: – Dlaczego nie? Przecież kopalnia Brzeszcze dysponuje pokładami węgla koksowego i wcale nie wykluczam, że byłaby intersującym kąskiem dla JSW. W tej sprawie będę chciał się jak najszybciej spotkać z zarządem JSW i zaproponować zainteresowanie kopalnią Brzeszcze czy kopalnią Sobieski – zapowiedział Strączyński.