Na początku roku grupa PGNiG zanotowała wzrost zdecydowanej większości wyników operacyjnych. Z przedstawionych przez spółkę szacunków wynika, że w I kwartale zwiększono m.in. wydobycie gazu i ropy. Wyniosły one odpowiednio 1,25 mld m sześc. (wzrost o 7,8 proc. w ujęciu rok do roku) i 328,5 tys. ton (zwyżka o 1,2 proc.). Stosunkowo dobre rezultaty w tym biznesie to przede wszystkim konsekwencja działań podejmowanych w Norwegii. W Polsce wydobycie prawdopodobnie spadło, zarówno gazu, jak i ropy.

PGNiG poprawiło również wyniki operacyjne w biznesie handlu błękitnym paliwem. W I kwartale grupa sprzedała 11,25 mld m sześc. surowca, co oznaczało zwyżkę o 6,1 proc. Koncernowi niewątpliwie pomogła mroźna zima podczas której zanotowano w Polsce kilka dni z rekordowym poborem gazu przez odbiorców. Aby zaspokoić rosnący popyt PGNiG musiało zwiększyć import. Co ciekawe zrobiono to poprzez dostawy ze Wschodu, które wyniosły one 2,26 mld m sześc., co oznaczało wzrost o 17,7 proc. Import LNG spadł w tym czasie do 0,8 mld m sześc., czyli o 18,4 proc.

""

PGNiG zwiększył import gazu z Rosji/Bloomberg

energia.rp.pl

O 14,9 proc. (do 4,55 mld m sześc.) grupa PGNiG, a konkretnie zależna Polska Spółka Gazownictwa, poprawiła wynik osiągnięty w biznesie dystrybucji gazu. Wzrosty w tym obszarze to następstwo systematycznie rozbudowywanej sieci gazociągów i przyłączania do niej kolejnych odbiorców.

Wreszcie w biznesie wytwarzania koncern zanotował wzrost sprzedaży ciepła (o 5,9 proc.) oraz spadek sprzedaży energii elektrycznej (o 11,6 proc.). Dane te obejmują jednie działalność prowadzoną przez firmy: PGNiG Termika i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa.