Uzyskaliśmy od KE decyzję, na mocy której UOKiK rozpatrzy wniosek w sprawie przejęcia PGNiG przez PKN Orlen. To nasz wielki sukces i krok w budowie silnego koncernu multienergetycznego. W ciągu kilku tygodni zgłosimy transakcję do polskiego urzędu antymonopolowego” – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał dziś w komunikacie, że Komisja Europejska przekazała mu zbadanie koncentracji grup PKN Orlen i PGNiG.

""

energia.rp.pl

Zdaniem Komisji Europejskiej, Urząd ma odpowiednie doświadczenie w ocenie właściwości rynków sektora energetycznego, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych do tej pory decyzjach dotyczących tego obszaru gospodarki” – czytamy w komunikacie opublikowanym dziś przez UOKiK.

– Biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą występowały w Polsce, sprawa została przekazana do UOKiK. To niewątpliwie wyraz dużego zaufania do kompetencji i doświadczenia polskiego urzędu antymonopolowego. Ponadto, główni kontrahenci i konkurenci uczestników koncentracji zlokalizowani są w Polsce, zatem Urząd będzie mógł stosunkowo łatwo przeprowadzić badanie rynku, które pozwoli zebrać materiał dowodowy niezbędny do dokładnej oceny sprawy – twierdzi, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

""

Bloomberg

energia.rp.pl

Planowana transakcja polega na przejęciu przez PKN Orlen bezpośredniej kontroli nad PGNiG. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały 14 lipca zeszłego roku list intencyjny w tej sprawie. 23 lipca PKN Orlen i PGNiG zawarły umowę o współpracy oraz o zachowaniu poufności.