Zarząd Lotosu podjął działania, których celem jest optymalizacja struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie jej do wdrożenia środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad gdańską spółką przez PKN Orlen. W związku z tym powinny zostać zawarte określone umowy warunkowe zbycia części aktywów i firm zależnych. Umowy i nabywcy muszą być zaakceptowani przez Komisję Europejską.

Środki zaradcze obejmują cztery obszary działalności Lotosu: produkcję i sprzedaż hurtową paliw, sprzedaż detaliczną paliw, logistykę oraz asfalty i paliwa lotnicze. W pierwszym z tych obszarów konieczne jest wydzielenie aktywów rafineryjnych ze struktury Lotosu i wniesienie ich do spółki celowej. W kolejnym kroku ma nastąpić sprzedaż 30 proc. udziałów spółki celowej i zawarcie umowy joint venture oraz kluczowych umów towarzyszących. Aby to tego doszło będzie konieczna zgodna walnego zgromadzenia akcjonariuszy Lotosu.

""

energia.rp.pl

Ponadto w gdańskiej grupie będzie musiało dojść do licznych działań reorganizacyjnych obejmujących firmy zależne. I tak konieczne będzie wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Lotosu składającej się z aktywów rafineryjnych i wniesienie jej aportem do Lotosu Asfalt. Wówczas Lotos Asfalt stanie się spółką celową, której 30 proc. udziałów zostanie później sprzedanych. Ponadto nastąpi transfer udziałów w firmie Lotos Biopaliwa z Lotosu Terminale do Lotosu. Przeniesione będą też udziały z Lotosu Infrastruktura do Lotosu Terminale oraz aktywa logistyczne z Lotosu Infrastruktura do Lotosu Terminale.