Koncern dla swoich inwestycji zamierza zabiegać o wsparcie finansowe. Jego projekty mają charakter badawczo-rozwojowy, dlatego potencjalnym źródłem ich dofinansowania będą programy operacyjne przeznaczone dla tego typu przedsięwzięć.

Stosunkowo najszybciej koncern powinien zrealizować projekt dotyczący budowy w Warszawie stacji tankowania wodoru (Hydra Tank). „Posiadamy już komplet niezbędnych projektów (koncepcyjny, architektoniczno-budowlany, techniczny), a wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym, rozpoczął procedury administracyjno-prawne związane z uzyskaniem zgód na rozpoczęcie inwestycji. Według harmonogramu budowa jest zaplanowana na bieżący i przyszły rok” – informuje biuro public relations PGNiG.

""

Bloomberg

energia.rp.pl

Z kolei do końca 2022 r. koncern planuje oddać do użytku w Odolanowie (woj. wielkopolskie) instalację do produkcji wodoru w ramach projektu InGrid – Power to Gas. Również w tym terminie planowany jest początek prac badawczych uwzględniających wtłoczenie wodoru do sieci gazociągowej. „Aktualnie jesteśmy na etapie projektowania całości instalacji oraz pozyskiwania zgód i pozwoleń administracyjnych” – twierdzi spółka. Kolejne trzy projekty dotyczą budowy nowego laboratorium (New Fuel Lab), wykorzystania wodoru w transporcie (Gas-Mobility) i pozyskiwania wodoru z gazu ziemnego (Blue Hydrogen).

Latem ubiegłego roku PGNiG rozpoczęło współpracę z Toyota Motor Poland. Strony chcą prowadzić prace badawcze m.in. w ramach projektu Hydra Tank. „Nasza współpraca polega również na wymianie doświadczeń i wiedzy w zakresie technologii wodorowych” – podaje PGNiG.