Tauron: Fatalne wyniki kopalń, niepewność w handlu energią

W tym roku katowicki koncern energetyczny spodziewa się poprawy wyników na produkcji energii i węgla. Spadek marż dotknie zaś biznes sprzedaży prądu.

Publikacja: 04.04.2019 17:41

Tauron: Fatalne wyniki kopalń, niepewność w handlu energią

Foto: Fotorzepa/Tomasz Jodłowski

W 2019 r. przypadnie szczyt wydatków w ramach realizowanego przez Tauron programu inwestycyjnego. Jak szacuje grupa, nakłady mogą sięgnąć 4 – 5 mld zł. Z tego 1,5 mld zł popłynie na dokończenie budowy bloku węglowego w Elektrowni Jaworzno. – To, czy wydamy w sumie 4 mld czy 5 mld zł zależy m.in. od tego czy dojdzie do skutku akwizycja farm wiatrowych, a także ile kosztować nas będzie dostosowanie bloków energetycznych do wymogów środowiskowych – wyjaśnia Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansów Tauronu. Spółka negocjuje zakup farm wiatrowych o łącznej mocy około 200 MW od grupy in.ventus.
W 2018 r. na inwestycje Tauron wydał 3,67 mld zł, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej kosztowały grupę wydatki na modernizację sieci dystrybucyjnych i budowę nowych przyłączy.

Problemy w kopalniach
Jak przewiduje zarząd energetycznej spółki, w tym roku Tauron może poprawić wyniki w biznesie wytwarzania energii elektrycznej. Wpływ na to będzie mieć wzrost o 20  proc. średniej ceny sprzedaży wyprodukowanej energii i lepsze perspektywy dla odnawialnych źródeł energii. Gorsze oczekiwania dotyczą natomiast segmentu ciepłowniczego, gdzie spółka spodziewa się opóźnień w przenoszeniu wzrostu kosztów węgla i uprawnień do emisji CO2 na ceny ciepła.

""

Fotorzepa/Tomasz Jodłowski

energia.rp.pl

Lepiej powinno być w należących do Tauronu kopalniach węgla. To ten segment od kilku lat jest kulą u nogi grupy i ciągnie w dół jej wyniki finansowe. Pomimo wzrostu cen węgla i sprzyjającej koniunktury, w minionym roku segment ten zanotował jeszcze wyższe straty niż w 2017 r. Strata EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 207 mln zł, a strata operacyjna przekroczyła 1 mld zł. Ten ostatni wynik był obciążony odpisem z tytułu utraty wartości aktywów o łącznej wartości 733 mln zł.
Główną przyczyną problemów kopalń był 22 – procentowy spadek  wydobycia surowca. – Obecnie trwa program inwestycyjny we wszystkich kopalniach i musimy poczekać na jego efekty. Spodziewam się, że kopalnie mogą wyjść na plus  w perspektywie dwóch lat – podkreśla Wadowski. Stabilnie natomiast sytuacja ma się przedstawiać w biznesie dystrybucji energii, na którym grupa zarabia najwięcej.
""

Adobe Stock

energia.rp.pl

Chaos z cenami prądu
Zarząd Tauronu nie jest w stanie obliczyć, czy proponowane przez resort energii rozporządzenie dotyczące rekompensat dla sprzedawców prądu w pełni pokryje straty wynikające z zamrożenia cen energii. Zawiązał rezerwę na ten cel w wysokości 214 mln zł, jednak dotyczy to tylko potencjalnych strat w realizacji umów dla gospodarstw domowych. – Liczymy na to, że przepisy dotyczące rekompensat spowodują, że utrzymanie cen na poziomie z 2018 r. będzie neutralne dla naszych wyników – podkreśla Wadowski. Mimo tego i tak spodziewa się w tym roku słabszych wyników w segmencie obrotu, z uwagi na spadek ilości sprzedanej energii oraz mocną presję na marże.

W 2018 r. Tauron wypracował 18,1 mld zł przychodów, czyli o 4 proc. więcej niż przed rokiem. Zysk netto grupy, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 205 mln zł i był niższy aż o 85 proc. w porównaniu z rokiem 2017. Było to spowodowane m.in. odpisami z tytułu trwałej utraty wartości aktywów konwencjonalnych (kopalnie i bloki węglowe) w wysokości 855 mln zł.

Zarząd spółki pracuje nad aktualizacją strategii. Ogłosi ją jednak dopiero po tym, jak rząd przyjmie strategię energetyczną dla Polski. Według ostatnich zapowiedzi ministra energii, Rada Ministrów ma zająć się polityką energetyczną kraju w okolicach wakacji.

Pozostało 100% artykułu
Surowce i Paliwa
Hubert Kamola, prezes Grupy Azoty Puławy: Azoty chcą rosnąć szybciej niż rynek
Surowce i Paliwa
Popyt na ropę wzrośnie mimo transformacji
Surowce i Paliwa
Te paliwa jeszcze długo będą potrzebne
Surowce i Paliwa
Były zarząd Azotów nie otrzymał absolutorium. Rosły straty i wydatki na PR
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Surowce i Paliwa
Nieoczekiwany efekt sankcji: Rosja importuje z Indii… aluminium