Unimot, grupa specjalizująca się w handlu paliwami płynnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym, podjęła decyzję o utworzeniu odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w firmie zależnej Blue Cold. To efekt przeszacowania składników majątkowych tworzących punkt skraplania gazu ziemnego w Uniszkach Zawadzkich niedaleko Mławy, podstawowego aktywa tego podmiotu. Wysokość dokonanego odpisu wynosi 3,15 mln zł. Dodatkowo zdecydowano o przeszacowaniu udziałów Unimotu w firmie Blue Cold w wysokości 3,53 mln zł.

furman

To oznacza, że ubiegłoroczne wyniki grupy kapitałowej będą pomniejszone o kwotę 3,15 mln zł (odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych) i 0,72 mln zł (odpis na wartości firmy zależnej). Jednocześnie Unimot informuje, że zgodnie z najlepszą posiadaną dziś przez zarząd wiedzą, realizacja prognozy skonsolidowanego zysku EBITDA w 2018 r. w wysokości 12 mln zł, którą przedstawiono w strategii, nie jest zagrożona.

Obecnie Unimot poszukuje dla Blue Cold inwestora strategicznego, który zaangażuje środki finansowe na poprawę efektywności produkcji, umożliwiającej temu podmiotowi osiągnięcie satysfakcjonującego zysku. Z ostatnich danych wynika, że Blue Cold zanotował w 2017 r. zaledwie 31,5 tys. zł przychodów i poniósł prawie 2 mln zł czystej straty. W raporcie za ten okres podano także, że z powodu problemów technologicznych powodujących niską wydajność instalacji oraz awarii urządzeń chłodniczych zainstalowanych na tzw. sklapralnii firma nie miała możliwości prowadzenia planowanej działalności w zakresie skraplania i sprzedaży gazu.

– Przeprowadzone były liczne naprawy poszczególnych urządzeń, dokonano również audytu technicznego. Przywrócenie sprawności urządzeń związane jest z poniesieniem znacznych środków finansowych, których spółka nie podsiada – napisano w dokumentach złożonych do KRS w kwietniu ubiegłego roku. Ponadto podano wówczas, że działania Blue Cold ukierunkowane są na sprzedaż instalacji skraplania gazu.