Po tym jak wczoraj prezes PGE Marek Woszczyk oraz wiceprezes ds. operacyjnych i handlu Grzegorz Krystek złożyli rezygnację z pełnienia swoich funkcji z dniem 30 marca, rada nadzorcza ogłosiła konkurs na ich następców oraz na dwa dodatkowe stanowiska wiceprezesów ds. innowacji oraz ds. rozwoju rynku i relacji międzynarodowych.

Jak wynika z ogłoszonego czwartkowej „Rzeczpospolitej” postępowania kwalifikacyjnego termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów upływa z 18 marca. Otwarcie ofert planowane jest tego samego dnia, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania mają się odbyć od 21 marca do 25 marca r. Jednocześnie RN przewidziała ewentualne dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne od 29 marca – 30 marca.

Obecnie zarząd PGE pracuje w pięcioosobowym składzie: Marek Woszczyk – prezes zarządu, Grzegorz Krystek – wiceprezes ds. operacyjnych i handlu, Marek Pastuszko – wiceprezes ds. korporacyjnych, Ryszard Wasiłek – wiceprezes ds. rozwoju oraz Emil Wojtowicz – wiceprezes ds. finansowych. Jeśli w konkursie zostaną wybrani nowy prezes i wiceprezesi, zarząd PGE będzie siedmioosobowy.