Pod koniec II kwartału Serinus Energy, firma kontrolowana przez Kulczyk Investments, zamierza rozpocząć przemysłowe wydobycie gazu ziemnego w Rumunii. Na realizację tego celu przeznaczy w tym roku 3,72 mln USD. Dodatkowe wydatki pociągnie za sobą zaplanowane na III kwartał tego roku wykonanie dwóch kolejnych odwiertów. Łączne zobowiązania spółki w Rumunii obejmują wykonanie tzw. trójwymiarowych badań sejsmicznych na obszarze 150 km kw. oraz czterech odwiertów, co będzie w przybliżeniu kosztować 26,5 mln USD.

Do czasu uruchomienia wydobycia w Rumunii jedynym obszarem, gdzie firma pozyskuje surowce, jest Tunezja. Mimo że w tym kraju Serinus Energy ma pięć koncesji, to obecnie produkcję prowadzi tylko na obszarze Sabria. Ostatnio jest ona jednak znacznie mniejsza niż w latach poprzednich. Powodem są m.in. lokalne niepokoje społeczne.

Serinus Energy posiada obecnie 12,2 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy) potwierdzonych i prawdopodobnych zasobów określanych według międzynarodowej terminologii jako 2P. Z tego 9,7 mln boe zlokalizowanych jest na terenie tunezyjskich koncesji, a pozostała część w Rumunii. Mniej więcej połowę zasobów stanowi ropa i inne węglowodory ciekłe, a pozostałą cześć gaz ziemny i inne surowce.