840 mln zł zysku w Enerdze

Energa zakończyła 2015 r. przychodami na poziomie 10,8 mld zł. To o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto grupy sięgnął 840 mln zł wobec 1 mld zł rok wcześniej, z kolei wynik EBITDA oscylował w granicach 2,2 mld zł i było o 5 proc. Niższy rok do roku.

Publikacja: 15.03.2016 07:32

840 mln zł zysku w Enerdze

Foto: materiały prasowe

Skonsolidowane wyniki są nieco niższe niż w 2014 roku, w którym wyjątkowo sprzyjała sytuacja rynkowa.

– Mając na uwadze warunki, z jakimi grupa miała do czynienia w poszczególnych obszarach, każdy z segmentów osiągnął co najmniej dobre wyniki. W perspektywie kilkuletniej Energa notowała bardzo stabilny wzrost. Sytuacja finansowa Energi jest bardzo dobra i pozwoli na realizację celów strategicznych, które wyznaczymy w połowie tego roku – zapowiedział cytowany w komunikacie spółki Dariusz Kaśków, prezes Energi.

Wyniki grupy w kluczowym dla niej segmencie dystrybucji poprawiły się dzięki wyższej średniej stawce dystrybucyjnej, wyższym przychodom z tytułu opłat przyłączeniowych oraz większemu zapotrzebowaniu na energię (o ponad 58 proc.). Wynik EBITDA tego segmentu był o 10 proc. lepszy niż w 2014 r. i ukształtował się na poziomie 1,7 mld zł. Przychody po wzroście o 6 proc. wyniosły 4,3 mld zł.

Z kolei wzrost segmencie sprzedaży został wypracowany dzięki realizacji wyższej marży na sprzedaży energii, co było efektem rozbudowy oferty produktowej dla klientów i niższych kosztów praw majątkowych. Przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,7 mld zł, utrzymanych na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, EBITDA wzrosła o 31 proc. do 172 mln zł. W 2015 roku rozwijana była sprzedaż gazu, której wolumen wzrósł kilkukrotnie w ujęciu rok do roku. To jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Energa-Obrót w przyszłości.

Pogorszyły się rezultaty biznesu wytwórczego, co było wynikiem skrajnie trudnych warunków hydrologicznych oraz remontem kapitalnym jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce, przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na pracę w wymuszeniu na rzecz PSE. Spadły też ceny zielonych certyfikatów – ich rynkowa cena obniżyła się o 1/3. Dlatego w tym obszarze grupa zanotowała 375 mln zł wyniku EBITDA wobec 698 mln zł w 2014 r. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1,4 mld zł wobec 1,8 mld zł w poprzednim roku. krajnie trudnymi warunkami hydrologicznymi, które wpłynęły na produkcję energii w elektrowniach wodnych oraz remontem kapitalnym jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce, przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na pracę w wymuszeniu na rzecz PSE. Wpływ ten udało się zmniejszyć poprzez wyższą sprawność bloków konwencjonalnych i obniżenie jednostkowego kosztu węgla oraz biomasy

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w grupie Energa na koniec 2015 r. wyniosła 1,4 GWe, z czego 41 proc. to źródła odnawialne. Grupa wytworzyła 4,1 TWh energii elektrycznej brutto, wobec 5,1 TWh energii wygenerowanej w poprzednim roku. Spadek wynika głównie trudnych warunków hydrologicznych, a także z mniejszej produkcji w Elektrowni w Ostrołęce. Ta ostatnia związana była z planowym remontem kapitalnym jednego z bloków oraz niższym zapotrzebowaniem na pracę tej elektrowni na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej.

Produkcja z OZE w 2015 roku wyniosła 1,7 TWh i była o 4 proc. niższa. To głównie wynik skrajnie trudnych warunków hydrologicznych w miesiącach letnich. Dzięki większej wietrzności oraz dodatkowej produkcji z nowej farmy wiatrowej Myślino o 36 proc. wzrosła produkcja energii w elektrowniach wiatrowych.

Wolumen energii przesyłanej przez Energa-Operator był o 3 proc. wyższy niż w 2014 roku i wyniósł ponad 21,5 TWh.

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych była o 2 proc. wyższa i wyniosła 16,8 TWh.

Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Surowce i Paliwa
Amerykańscy nafciarze za Bidena prosperują. Ale przyszłość widzą w Trumpie
Surowce i Paliwa
Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy
Surowce i Paliwa
Rosyjski eksport paliw jak w pandemii. Coraz więcej uszkodzonych rafinerii
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy