Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wypracowało w ubiegłym roku 36,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznaczało ich wzrost o 6,3 proc. w stosunku do 2014 r. Okazały się one też rekordowe w historii grupy. Jeszcze mocniej zwyżkowały jednak koszty działalności operacyjnej, co spowodowało, że już na poziomie zysku operacyjnego, zanotowano spadek o 14,4 proc., do 3,3 mld zł. W efekcie również czysty zarobek spadł do 2,1 mld zł z 2,8 mld zł. Spółka informuje, że negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy miały niskie ceny ropy, a także obniżki taryf gazowych oraz programy rabatowe oferowane klientom. Firma dokonała też odpisów aktualizujących o łącznej wartości 1,1 mld zł.

W ubiegłym roku najmocniej spadły w PGNiG zyski z działalności poszukiwawczo – wydobywczej. Mniejszy zarobek uzyskano również w segmencie obrotu i magazynowania gazu. Z drugiej strony grupa zwiększyła zyski z wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz na dystrybucji błękitnego paliwa. Wypracowane w ubiegłym roku wyniki były zbliżone do tych, jakie wcześniej prognozował zarząd.

W tym roku PGNiG chce uzyskać ponad 1 mld zł oszczędności w ramach realizacji programu poprawy efektywności. Mają one mieć miejsce w każdym z czterech podstawowych segmentów prowadzonej działalności. Dla porównania w ubiegłym roku grupa zaoszczędziła 0,6 mld zł.

Zarząd prognozuje, że w tym roku wydobycie ropy i kondensatu w grupie spadnie ze względu na efekt wyczerpywania się zasobów w posiadanych złożach. Poza tym uważa, że na świecie nadal będzie duża nadpodaż ropy i gazu, ich ceny będą niskie, a w związku z tym dla spółki istnieje duże ryzyko dokonywania dalszych odpisów aktualizujących wartość aktywów produkcyjnych oraz związanych z poszukiwaniami.

W segmencie obrotu i magazynowania zarząd spodziewa dalszego spadku ceny błękitnego paliwa na rynkach europejskich, co z jednej strony korzystne wpłynie na koszty jego zakupu, a z drugiej spowoduje wzrost presji na ceny sprzedaży w Polsce. Spółka chce też kontynuować’ programy rabatowe, które mają pomóc jej w utrzymaniu rynkowych udziałów.