Płocki koncern sprzedał 100 proc. udziałów Orlen Transport, firmy specjalizującej się w drogowych przewozach paliw. Transakcję Trans Polonia sfinansowała z kapitału własnego i długu. Na ten cel pozyskała m.in. środki z niedawnej emisji akcji.

Orlen Transport posiada w Polsce 23 bazy transportowe. Przewozy realizuje za pomocą floty 223 pojazdów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych. Firma zatrudnia 582 pracowników, w tym 485 kierowców. Przychody spółki w ubiegłym roku wyniosły 128,7 mln zł, a zysk netto 14,9 mln zł.

Dla Trans Polonii, która działa w segmencie transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych, będzie to istotne rozszerzenie prowadzonej działalności. Obecnie spółka współpracuje z ponad setką krajowych i międzynarodowych firm produkujących chemikalia. Flota Trans Polonii składa się z 200 pojazdów specjalistycznych. Grupa posiada przedstawicielstwa zagraniczne w Holandii, Francji i Hiszpanii, uzyskując około połowy przychodów z eksportu usług.

Z wstępnych danych wynika, że w ubiegłym roku Trans Polonia osiągnęła 62,6 mln zł przychodów.

Sprzedaż aktywów transportowych, które pozostają poza obszarem działalności podstawowej PKN Orlen, jest zgodna ze strategią grupy kapitałowej i ma na celu wzrost jej wartości w długim terminie. Wkrótce powinno dojść również do finalizacji sprzedaży aktywów związanych z kolejowymi przewozami towarów, czyli firmy Orlen KolTrans oraz części majątku Euronaft Trzebinia. Łączna wartość transakcji ma wynieść ponad 250 mln zł.