Akcjonariusze PKN Orlen zmienili skład rady nadzorczej

Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) akcjonariuszy PKN Orlen na wniosek Skarbu Państwa wymieniło w piątek pięciu członków rady nadzorczej spółki.

Rada liczy obecnie osiem osób – jednego członka może powołać jeszcze w odrębnym trybie Skarb Państwa.

Akcjonariusze PKN Orlen odwołali z rady nadzorczej jej wiceprzewodniczącego Leszka Pawłowicza, a także sekretarza Adama Ambrozika oraz Cezarego Banasińskiego, Grzegorza Borowca i Cezarego Możeńskiego.

Do rady nadzorczej powołano Adriana Dworzyńskiego – radcę prawnego, byłego pracownika Polkomtelu i Kancelarii Prezydenta RP (2006-07), którego kandydaturę zgłosiło Nationale-Nederlanden OFE, a także zgłoszonych przez Skarb Państwa: Mateusza Bochacika – adwokata, Agnieszkę Krzętowską – wykładowcę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, Remigiusza Nowakowskiego – prezesa Tauron Polska Energia i Arkadiusza Siwko – prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Z wcześniejszego składu rady pozostali w niej: Angelina Sarota – przewodnicząca (w radzie od 2008 r., a od 2013 r. jej przewodnicząca), Artur Gabor oraz Radosław Kwaśnicki.

NWZ PKN Orlen z jednym punktem w porządku obrad – zmiany w radzie nadzorczej płockiego koncernu zwołano na wniosek Skarbu Państwa, będącego największym akcjonariuszem tej strategicznej spółki paliwowej; zwołanie posiedzenia resort Skarbu Państwa uzasadnił „koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki”.

Zgodnie ze statutem płockiego koncernu rada nadzorcza może liczyć tam od 6 do 9 osób, przy czym jednego członka rady może wyznaczyć i odwołać Minister Skarbu Państwa, który nie musi w tej sprawie uzyskać akceptacji pozostałych akcjonariuszy.

Wśród pięciu powołanych przez NWZ PKN Orlen członków rady nadzorczej znalazł się ponownie Remigiusz Nowakowski – w radzie zasiadał on od 23 listopada 2015 r. do czwartku. O jego powołaniu i odwołaniu, zgodnie z przewidzianymi statutem spółki uprawnieniami, decydował Minister Skarbu Państwa. W innym już trybie, podczas piątkowych obrad akcjonariuszy płockiego koncernu, Skarb Państwa przedstawił kandydaturę Nowakowskiego na członka rady nadzorczej, która ostatecznie została przegłosowana.

W mediach, ale też w samym PKN Orlen, spekuluje się, że zmiany w tamtejszej radzie nadzorczej mogą być wstępem do zmian kadrowych w pięcioosobowym zarządzie spółki. Pojawiają się też głosy, że ze względu na dobre wyniki finansowe płockiego koncernu i zaawansowane strategiczne inwestycje, np. energetyczne, ewentualne zmiany personalne w zarządzie mogą okazać się niewielkie i nastąpić nieco później.

W połowie grudnia 2015 r. rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z zarządu ówczesnego prezesa Jacka Krawca i jednocześnie powołała na to stanowisko Wojciecha Jasińskiego, wieloletniego posła PiS, b. ministra Skarbu Państwa (2006-07). Po tej zmianie w zarządzie pozostali: Sławomir Jędrzejczyk – wiceprezes płockiego koncernu ds. finansowych oraz członkowie – odpowiedzialny za rozwój i energetykę Piotr Chełmiński, Krystian Pater – odpowiadający za produkcję oraz Marek Podstawa – nadzorujący sprzedaż.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd spółki może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza płockiego koncernu z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki.

Według danych publikowanych ostatnio przez PKN Orlen, Skarb Państwa ma 27,52 proc. akcji spółki, Nationale-Nederlanden OFE – 9,12 proc., Aviva OFE – 7,95 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 55,41 proc. W piątkowym posiedzeniu NWZA PKN Orlen uczestniczyło 464 akcjonariuszy, dysponujących 265 708 592 akcjami (głosami), co stanowi ok. 62 proc. kapitału zakładowego spółki.

Mogą Ci się również spodobać

Finowie wchodzą do Potoku

Fiński koncern energetyczny Fortum został głównym akcjonariuszem niemieckiego uczestnika projektu Nord Stream 2. I ...

Greenpeace przeciw Nord Stream 2

Niepokój organizacji budzi planowana budowa gazociągu przez teren rosyjskiego rezerwatu Kurgalsky. Greenpeace domaga się ...

PGNiG zwiększy wydobycie na Podkarpaciu

Spółka szacuje, że ze złoża Przemyśl pozyska o około 20 mld m sześc. więcej ...

Przez resztę wakacji będziemy tankować taniej

Już w tej chwili na niektórych stacjach za litr płacimy ok. 4 złotych. Nie ...

Ropa w USA coraz droższa

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną o 1,5 proc. po ...

Saudyjczycy i Rosjanie znów mieszają w ropie

Dwóch największych producentów ropy naftowej — Rosja i Arabia Saudyjska jest zaniepokojonych uporczywym utrzymywaniem ...