PKN Orlen złożył prospekt

Bloomberg

Koncern chce wyemitować w kilku seriach obligacje detaliczne o łącznej wartości 1 mld zł. Walory będą sprzedawane w trybie oferty publicznej. Program ma potrwać 12 miesięcy.

Dziś PKN Orlen złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji, na który rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę pod koniec kwietnia. Koncern chce zaoferować w kilku seriach papiery dłużne o łącznej wartości do 1 mld zł. Program ma trwać 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN Orlen planuje ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby grupy.

PKN Orlen zapewnia, że decyzja o zainicjowaniu drugiego programu emisji obligacji detalicznych została poprzedzona szczegółowymi analizami rynku oraz oparta o dotychczasowe doświadczenia spółki w zakresie emisji papierów dłużnych. – Sukces emisji papierów dłużnych koncernu, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych wskazuje na duże zapotrzebowanie rynku na ofertę tego typu ze strony zaufanych i wiarygodnych partnerów. Udało nam się zbudować silną markę na rynkach finansowych, potwierdzoną przez wysokie ratingi międzynarodowych agencji Fitch czy Moody’s. Zależy nam, aby ponownie wykorzystać ten potencjał – mówi cytowany w komunikacie prasowym Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes ds. finansowych PKN Orlen.

Pierwszy program publicznej emisji obligacji detalicznych PKN Orlen zrealizował w latach 2013-2014. W jego ramach zaoferowano czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł. Wartość nominalną każdego waloru wyznaczono na 100 zł, co oznaczało emisję 10 mln obligacji. Zaoferowane papiery miały zmienne oprocentowanie i były niezabezpieczone.

Mogą Ci się również spodobać

Rosneft dostarczy ropę Orlenowi

Przez trzy najbliższe lata Rosjanie sprzedadzą płockiemu koncernowi od 18 mln ton do 25,2 ...

Ropa naftowa będzie droższa. Odczujemy to na stacjach paliw

Złoto i inne metale szlachetne raczej nie zabłysną w roku 2017, jak w swoich ...

W wakacje drożyzny na stacjach paliw nie będzie

Popyt na diesla i benzyny nadal będzie rósł, a ich sprzedawcy więcej zarobią. Mimo ...

Statoil i Polenergia złożyły wniosek w UOKiK

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek holenderskiej spółki należącej do grupy Statoil ...

Repsol bije Gazprom

Hiszpański koncern paliwowy jest przez inwestorów postrzegany jako dużo bardziej atrakcyjny niż rosyjski gigant ...

Przygotowania do aukcji OZE

Ministerstwo Energii wprowadziło korekty do rozporządzenia w kwestii maksymalnych cen w aukcji dla zielonych ...