PKN Orlen złożył prospekt

Bloomberg

Koncern chce wyemitować w kilku seriach obligacje detaliczne o łącznej wartości 1 mld zł. Walory będą sprzedawane w trybie oferty publicznej. Program ma potrwać 12 miesięcy.

Dziś PKN Orlen złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji, na który rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę pod koniec kwietnia. Koncern chce zaoferować w kilku seriach papiery dłużne o łącznej wartości do 1 mld zł. Program ma trwać 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN Orlen planuje ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby grupy.

PKN Orlen zapewnia, że decyzja o zainicjowaniu drugiego programu emisji obligacji detalicznych została poprzedzona szczegółowymi analizami rynku oraz oparta o dotychczasowe doświadczenia spółki w zakresie emisji papierów dłużnych. – Sukces emisji papierów dłużnych koncernu, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych wskazuje na duże zapotrzebowanie rynku na ofertę tego typu ze strony zaufanych i wiarygodnych partnerów. Udało nam się zbudować silną markę na rynkach finansowych, potwierdzoną przez wysokie ratingi międzynarodowych agencji Fitch czy Moody’s. Zależy nam, aby ponownie wykorzystać ten potencjał – mówi cytowany w komunikacie prasowym Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes ds. finansowych PKN Orlen.

Pierwszy program publicznej emisji obligacji detalicznych PKN Orlen zrealizował w latach 2013-2014. W jego ramach zaoferowano czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł. Wartość nominalną każdego waloru wyznaczono na 100 zł, co oznaczało emisję 10 mln obligacji. Zaoferowane papiery miały zmienne oprocentowanie i były niezabezpieczone.

Mogą Ci się również spodobać

Ropa łupkowa z USA bije rekordy

Kolejny rekord produkcji ropy ze złóż łupkowych USA. W lipcu z ośmiu głównych złóż ...

Ponad miliard zysku w PGE w III kwartale

PGE pokazał dobre wyniki. Zysk netto największej energetycznej grupy sięgnął w trzecim kwartale 2015 ...

Turkmenistan szuka chętnych na ropę

Władze Turkmenistanu szukają inwestorów, którzy wyłożą pieniądze na uruchomienie wydobycia ropy z kolejnego zasobnego ...

Przyszłość energetyki

Podczas tegorocznej edycji kongresu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące sektora. A tych w ostatnich ...

Wniosek o przejęcie kontroli nad Polenergią już w UOKiK

Choć na razie niewiele wskazuje na to, by Polska Grupa Energetyczna przejęła kontrolę nad ...

Budowa dwóch bloków w Opolu wpada w poślizg

PGE GiEK, czyli największa spóła Polskiej Grupy Energetycznej, otrzymała od generalnego wykonawcy propozycje przesunięcia ...