PKN Orlen złożył prospekt

Bloomberg

Koncern chce wyemitować w kilku seriach obligacje detaliczne o łącznej wartości 1 mld zł. Walory będą sprzedawane w trybie oferty publicznej. Program ma potrwać 12 miesięcy.

Dziś PKN Orlen złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji, na który rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę pod koniec kwietnia. Koncern chce zaoferować w kilku seriach papiery dłużne o łącznej wartości do 1 mld zł. Program ma trwać 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN Orlen planuje ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby grupy.

PKN Orlen zapewnia, że decyzja o zainicjowaniu drugiego programu emisji obligacji detalicznych została poprzedzona szczegółowymi analizami rynku oraz oparta o dotychczasowe doświadczenia spółki w zakresie emisji papierów dłużnych. – Sukces emisji papierów dłużnych koncernu, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych wskazuje na duże zapotrzebowanie rynku na ofertę tego typu ze strony zaufanych i wiarygodnych partnerów. Udało nam się zbudować silną markę na rynkach finansowych, potwierdzoną przez wysokie ratingi międzynarodowych agencji Fitch czy Moody’s. Zależy nam, aby ponownie wykorzystać ten potencjał – mówi cytowany w komunikacie prasowym Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes ds. finansowych PKN Orlen.

Pierwszy program publicznej emisji obligacji detalicznych PKN Orlen zrealizował w latach 2013-2014. W jego ramach zaoferowano czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł. Wartość nominalną każdego waloru wyznaczono na 100 zł, co oznaczało emisję 10 mln obligacji. Zaoferowane papiery miały zmienne oprocentowanie i były niezabezpieczone.

Mogą Ci się również spodobać

Władze w Petrolinveście bez absolutorium

Zwyczajne walne zgromadzenie nie udzieliło absolutorium żadnemu z członków zarządu, ani żadnemu z członków ...

Analitycy: paliwa drożeją, ale święta będą tańsze niż przed rokiem

W porównaniu do sytuacji z 2015 r., wyjeżdżając na święta najwięcej oszczędzą kierowcy tankujący ...

PKP złożyła w sądzie wniosek o unieważnienie prywatyzacji PKP Energetyka

Jak wynika z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez prezesa kolejowej grupy Mirosława Pawłowskiego ...

Amerykański gaz rosyjskiego pochodzenia

To może być największy przekręt w branży. Gaz skroplony, który dociera do Europy na ...

Polacy nie lubią mrozu. Pobili rekord zapotrzebowania na moc

We wtorek około godziny 19 padł kolejny rekord zapotrzebowania na moc w zimowym szczycie. ...

Więcej ropy popłynie znad morza na południe

Rośnie znaczenie surowca spoza Rosji. Rafineriom nie zagrozi import paliw. W tym tygodniu na ...