PGNiG Termika kupiła spółkę ciepłowniczą z grupy JSW

Bloomberg

Spółka PGNiG Termika za 190,4 mln zł kupiła 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju. W czwartek firma zawarła w tej sprawie umowę ze Spółką Energetyczną Jastrzębie (SEJ) z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Inwestor jest również zainteresowany przejęciem całej spółki SEJ, skupiającej aktywa energetyczne JSW. Jak podała jastrzębska spółka w komunikacie, w czwartek PGNiG Termika złożyła jej warunkową ofertę wiążącą dotyczącą nabycia akcji SEJ. Szczegółów oferty nie podano.

Według wcześniejszych informacji przedstawicieli Ministerstwa Energii, sprzedaż wybranych aktywów z grupy JSW (głównie energetycznych i koksowniczych) jest częścią programu naprawczego tej górniczej firmy.

W czwartek JSW poinformowała o zawarciu umowy sprzedaży należącego dotąd do SEJ 100-procentowego pakietu akcji PEC na rzecz PGNiG Termika. „Łączna cena za akcje PEC wynosi 190,4 mln zł, przy czym kwota 50 mln zł zostanie zapłacona dopiero po otrzymaniu przez PGNiG Termika potwierdzenia rozwiązania umów poręczenia, na podstawie których PEC udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, którzy objęli obligacje wyemitowane przez SEJ w ramach programu emisji obligacji z dnia 17 października 2013 r.” – czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane przez SEJ ze sprzedaży akcji PEC będą przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego „Energetyka 2016”, w szczególności na dokończenie budowy bloku fluidalnego w elektrociepłowni Zofiówka.

SEJ jest spółką zależną JSW. W jej skład wchodzą m.in. kopalniane elektrociepłownie oraz – do czwartkowej transakcji – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju. Firma wytwarza energię elektryczną i ciepło dla potrzeb przemysłowych oraz dla mieszkańców Jastrzębia i okolic, produkuje też sprężone powietrze i chłód dla kopalń JSW; korzysta m.in. ze źródeł zasilanych metanem wydzielającym się ze złóż węgla. SEJ realizuje obecnie dużą inwestycję, jaką jest budowa nowego bloku fluidalnego o mocy 75 megawatów w EC Zofiówka.

Jak podała w czwartek JSW, w ramach transakcji z PGNiG Termika uregulowane zostały również długoterminowe warunki zakupu przez PEC ciepła od SEJ oraz węgla do celów energetycznych od JSW.

Sprzedaż części aktywów grupy JSW to część programu naprawczego dla spółki. Jak informował w połowie kwietnia w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, podmioty, które mają zaangażować się w te aktywa to Polskie Inwestycje Rozwojowe, Towarzystwo Finansowe Silesia, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz spółka PGNIG Termika.

Wiceminister podkreślił przy tym, że w większości spółek z grupy JSW, w które mają zaangażować się inni inwestorzy, firma zachowa dominujące pakiety. Wyjątkiem ma być właśnie PEC, jednak inwestorem w nim została spółka związana ze Skarbem Państwa (PGNiG Termika jest częścią grupy PGNIG), a tym samym Skarb Państwa zachowa kontrolę nad wszystkimi aktywami JSW. Dzięki zaangażowaniu inwestorów ma być możliwe pozyskanie w sumie ponad 1 mld zł środków dla JSW.

W marcu w Katowicach Tobiszowski mówił, że do czerwca tego roku JSW ustabilizuje swoją sytuację i sprosta wymogom porozumienia z bankami. Jego zdaniem budowana dla spółki konstrukcja naprawcza jest realna i spójna biznesowo.

1 grudnia 2015 r. JSW porozumiała się ze swoimi obligatariuszami ws. uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia i zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do 30 czerwca 2016 r. Dało to firmie siedem miesięcy na wypracowanie umowy restrukturyzacyjnej – w tym czasie m.in. obligatariusze zobowiązali się do dalszego powstrzymywania od wykonania swoich praw, wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji spółki. Przygotowany został program naprawczy dla firmy, którego założenia musiały być jednak zweryfikowane z powodu dalszego spadku cen węgla koksowego na przełomie roku.

JSW, która specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, dotyka trudna sytuacja sektora węgla kamiennego. Na początku 2015 r. w spółce wprowadzono program restrukturyzacji, zakładający m.in. zmniejszenie kosztów i poprawę efektywności.

Mogą Ci się również spodobać

Minister energii pozoruje walkę ze smogiem

Pakiet działań, które mają ograniczyć emisję pyłów, okazuje się zaskakująco liberalny. Nie eliminuje węgla ...

Katar już poza OPEC, będą inni chętni?

Po 58 latach Katar przestał być członkiem kartelu eksporterów ropy. Za emiratem mogą pójść ...

Gazprom przegrywa w Sztokholmie

Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy wydał wstępne postanowienie w sprawie Naftogaz kontra Gazprom. Jest korzystne dla ...

Bez większych zmian w zarządzie Tauronu

15 marca rada nadzorcza Taurona odwołała wszystkich członków zarządu spółki. Jednocześnie powołano zarząd na ...

Rosja zniknie z rynku ropy?

Tak uważa następca tronu Arabii Saudyjskiej. W 2030 r Rosji ma już nie być ...

Bułgarzy pozwali Gazprom

Pomimo obowiązującego długoletniego kontraktu, Gazprom przestał dostarczać gaz bułgarskiej firmie. Bułgarzy poszli do sądu. ...