Lawinowo rośnie liczba obowiązków URE. Budżet urzędu jednak nie rośnie

Urząd Regulacji Energetyki stojący na straży przestrzegania prawa energetycznego, w efekcie licznych zmian w prawie zwiększył liczbę prowadzonych spraw o pond 35 proc. w 2022 r.

Publikacja: 10.05.2023 16:44

URE: Widmo niedoboru mocy oddala się

URE: Widmo niedoboru mocy oddala się

Foto: Bloomberg

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował sprawozdanie za 2022 r., będące podsumowaniem aktywności regulatora w minionym roku w polskiej elektroenergetyce, gazownictwie i ciepłownictwie oraz na rynku paliw ciekłych. „Miniony rok był dla regulatora sektorowego w wielu obszarach wyjątkowy, ale też trudny. Ze względu na wojnę w Ukrainie, której rezultatem stały się m.in. rosnące ceny energii, a także z uwagi na ciągłe odbudowywanie się gospodarek po pandemii, rok 2022 to przede wszystkim bezprecedensowa dynamika zmian. Niepewna sytuacja na rynku globalnym zwiększyła ryzyko ograniczeń w dostawach surowców. Przedsiębiorstwa sektora energetycznego musiały zatem mierzyć się z nieprzewidywalnością, niepewnością i ryzykiem, wynikającymi ze zmieniającej się sytuacji geopolitycznej” – podsumowuje 2022 r. prezes URE Rafał Gawin. 

Czytaj więcej

Ogromny wzrost produkcji prądu z domowej fotowoltaiki

W sprawozdaniu ciekawe są statystki z prowadzonych prac przez URE w 2022 r., zwłaszcza w zestawieniu do prowadzonych postępowań i monitoringów kontrolnych rok do roku. 

Mrożenie cen nie zamroziło obowiązków URE

Patrząc na obowiązki taryfowe dotyczące energii elektrycznej, gazu i ciepła, to w przypadku tego pierwszego i drugiego dobra, wprowadzenie przepisów mrożących ceny nie oznaczało – wbrew opinii – braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. „Zatwierdzone przez prezesa URE taryfy na 2023 r., kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, stanowią podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym" - wyjaśnia URE.

W 2022 r. zakończono też 928 postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia lub zmiany taryfy ciepłowniczej, blisko dwukrotnie więcej niż w 2021 r. Wzrost przychodów przedsiębiorstw wynikający ze wszystkich postępowań zakończonych w 2022 r. (w stosunku do taryf ostatnio stosowanych) wyniósł około 22 proc. (73 mld zł wobec 60 mld w roku 2021).

Czytaj więcej

Będą korekty cen gazu? URE interweniuje

W ramach działalności regulacyjnej, m.in. zatwierdzania taryf oraz planów inwestycyjnych, URE przyznał bądź zweryfikował środki o łącznej wartości przekraczającej 188 mld zł. W ramach zatwierdzania taryf URE m.in. ocenia regulowane przychody przedsiębiorstw energetycznych, które są gromadzone z opłat ponoszonych przez odbiorców końcowych, przede wszystkim przez gospodarstwa domowe. „To łącznie 167,2 mld zł we wszystkich taryfach zatwierdzonych w 2022 r. W wieloletnich planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych uzgodniliśmy nakłady inwestycyjne na poziomie 9,3 mld zł. W ramach pomocy publicznej w sektorach energochłonnych, kogeneracji, OZE, kontraktów długoterminowych i rynku mocy przyznaliśmy lub zweryfikowaliśmy środki finansowe na poziomie 11,7 mld zł” – wskazuje prezes URE.

URE pozwoliło na zwiększenie dochodów państwa

Działania Urzędu pozwoliły także na rosnące wpływy do polskiego budżetu w wysokości 203 mln zł, co stanowi ponad 24 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku i ponad 140 proc. zakładanego planu. Zdecydowana większość dochodów, ponad 175 mln zł (86,3 proc.), pochodziło z opłat koncesyjnych.

Czytaj więcej

Będzie kolejna interwencja rządu. Chodzi o ceny ciepła

Więcej pracy, a budżet ten sam

Prowadzone badania i kontrole wynikające z rosnącej liczby obowiązków prawnych nakładanych na URE przez ustawodawcę, wzrosły w 2022 r. względem roku poprzedniego dwukrotnie. Prowadzone były łącznie 7 522 sprawy dotyczące koncesji i promes koncesji, z których zakończonych zostało 5 765 spraw (76,6 proc.). Dla porównania w 2021 r. było to tylko 4 857 prowadzonych spraw. To daje ponad 35 proc. więcej spraw rok do roku.

Jak wynika ze statystyk, liczba monitoringów działalności przedsiębiorstw energetycznych pod kątem przestrzegania warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej wynosiła w 2021 r. 2 316, zaś w 2022 r. już 4 330. Liczba monitoringów sposobu prowadzenia ewidencji księgowej i udostępniania sprawozdań finansowych wzrosła z 674 w 2021 r. do 809 rok później. Wzrosła także znacząco liczba kontroli kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji sieci i urządzeń z 1 496 w 2021 r. do 3 213 w 2022 r. Skale rosnących obowiązków kontrolnych widać na przykładzie ogólnej liczby monitorowania działalności przedsiębiorstw energetycznych. W 2021 r. było to 12 849, zaś w 2022 r. już 19 121.

Rosnące obowiązki URE jednak nie idą w parze z budżetem i zatrudnieniem w tej kluczowej instytucji. Te pozostają praktycznie bez zmian. „Co bardzo istotne, kluczowe dla sektora energii i paliw oraz krajowej gospodarki działania URE realizowane są bez istotnego wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia budżetu urzędu. Na koniec 2022 r. zatrudnienie wzrosło jedynie o 3 osoby, natomiast rotacja pracowników wyniosła aż 12 proc.” – wskazuje URE i przyznaje, że pojawiają się trudności w pozyskaniu specjalistów i budowaniu zasobów kadrowych Urzędu. Pokazują to kolejne liczby naborów. Tych zakończonych nieobsadzeniem stanowiska w 2022 r. było 64, zaś tylko 37 naborów zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem i obsadzeniem miejsca pracy. 

„Okoliczności te w najbliższych latach będą stanowiły jedno z największych wyzwań w kontekście możliwości realizacji zadań przez regulatora.” – alarmuje URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował sprawozdanie za 2022 r., będące podsumowaniem aktywności regulatora w minionym roku w polskiej elektroenergetyce, gazownictwie i ciepłownictwie oraz na rynku paliw ciekłych. „Miniony rok był dla regulatora sektorowego w wielu obszarach wyjątkowy, ale też trudny. Ze względu na wojnę w Ukrainie, której rezultatem stały się m.in. rosnące ceny energii, a także z uwagi na ciągłe odbudowywanie się gospodarek po pandemii, rok 2022 to przede wszystkim bezprecedensowa dynamika zmian. Niepewna sytuacja na rynku globalnym zwiększyła ryzyko ograniczeń w dostawach surowców. Przedsiębiorstwa sektora energetycznego musiały zatem mierzyć się z nieprzewidywalnością, niepewnością i ryzykiem, wynikającymi ze zmieniającej się sytuacji geopolitycznej” – podsumowuje 2022 r. prezes URE Rafał Gawin. 

Pozostało 86% artykułu
Sieci Przesyłowe
Miliardy na projekty sieci i magazynów
Sieci Przesyłowe
Grzegorz Onichimowski, prezes PSE: Polska energetyka potrzebuje lepszej koordynacji działań
Sieci Przesyłowe
Sieci dystrybucyjne kuleją mimo wielkich inwestycji
Sieci Przesyłowe
NIK: linie energetyczne za stare na OZE. Spółki Orlenu nie wpuszczają kontrolerów
Sieci Przesyłowe
Długie wyczekiwanie na prąd. Liczba chętnych rośnie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy