W III kwartale grupa Unimot zanotowała 3,79 mln zł przychodów, co w ujęciu rok do roku oznacza wzrost o 81,3 proc. Z kolei kluczowy wskaźnik, czyli zysk EBITDA, skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe, sięgnął 124 mln zł. W efekcie był ponad dziesięć razy wyższy niż rok temu.

Istotny wpływ na osiągnięty zarobek miał m.in. 21-proc. (do 492 tys. m sześc.) wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw. Jeszcze bardziej, bo o 30 proc. (do 68 tys. ton) zwyżkowała sprzedaż gazu LPG. W tym przypadku, to zarówno rezultat wzmożonego popytu na rynku krajowym, jak i ze strony klientów ukraińskich. Ponadto dokonano sprzedaży części zapasu obowiązkowego paliw będącej konsekwencją zmian organizacyjnych, co przyczyniło się do wypracowania 23 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. Duży wpływ na wyniki Unimotu miały też: trwająca w Ukrainie wojna i związana z tym duża niepewność na rynkach globalnych, skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję oraz wyzwania logistyczne.

Czytaj więcej

Będzie stała cena na rosyjską ropę. Najbogatsze kraje świata zawarły porozumienie

„Jednym z kluczowych działań, będących odpowiedzią na wyzwania logistyczne, które pojawiły się po wybuchu wojny w Ukrainie, było nabycie nowych cystern kolejowych o łącznej pojemności ponad 8 tys. m sześc. przeznaczonych do przewozu oleju napędowego i benzyn. Zakupione wagony stanowić będą istotne uzupełnienie bazy logistycznej grupy Unimot i będą w pierwszej kolejności wykorzystywane przez grupę, a także - w miarę możliwości - będą udostępniane podmiotom zewnętrznym” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Adam Sikorski, prezes giełdowej spółki. Dodaje, że rozwój własnych zasobów kolejowych pozwoli grupie poprawić efektywności obrotu paliwami płynnymi.

Przedstawione dziś wyniki finansowe mają wstępny charakter. Ostateczne rezultaty za III kwartał mają być podane w raporcie okresowym, którego publikację zaplanowano na 16 listopada.