Firmowe zakupy zielonej energii coraz bardziej popularne

Coraz więcej firm w Polsce kontraktuje zakup zielonej energii w kontraktach wieloletnich bezpośrednio od firm produkujących zieloną energię. Takich umów zawarto w Polsce już ponad 60. To jednak zaledwie 4 proc. całego europejskiego tortu.

Publikacja: 07.02.2024 13:34

Lądowa farma wiatrowa

Lądowa farma wiatrowa

Foto: Bartłomiej Sawicki

Umowy typu cPPA to długoterminowe kontrakty na zakup energii elektrycznej zawierane bezpośrednio przez producenta energii i przedsiębiorstwo przemysłowe będące najczęściej znacznym konsumentem energii elektrycznej.

Z danych zebranych przez branżową organizację RE-Source Poland Hub wynika, że w okresie od początku 2018 do października 2023 r. w Polsce podpisano ok. 63 umowy cPPA, w latach 2018-2020 – 12; w 2021 r. – 15; w 2022 r. – 17; w 2023 r. (do października) – 19.  Pierwszą umową cPPA podpisaną w Polsce był kontrakt między Mercedes Benz a wytwórcą VSB.

– Dane wskazują na trend wzrostowy zawieranych kontraktów cPPA w poszczególnych latach. Zakładamy, że liczba podpisanych umów cPPA w okresie styczeń-grudzień 2023 może zbliżyć się, a nawet przewyższyć 25. Z roku na rok konsumenci korporacyjni w coraz większym stopniu chcą zwiększać wolumeny zakontraktowanej energii – podkreślają autorzy raportu „Rynek cPPA w Polsce”. 

Czytaj więcej

KE wszczęła postępowanie wobec Polski. Dwa miesiące na wyjaśnienia

Przemysł korzysta najczęściej

W większości przypadków odbiorcami są firmy z sektora produkcyjno-przemysłowego. Polska branża motoryzacyjna również chętnie zawiera umowy cPPA, przykładem są m. in. zakłady Mercedes Benz. Podobny trend utrzymuje się w sektorze telekomunikacyjnym, gdzie największymi odbiorcami zielonej energii są m.in. Orange Polska i T-Mobile. Coraz częściej w roli odbiorców występują również firmy z sektora nieruchomości, które kupują zieloną energię w celu utrzymania posiadanych czy też obsługiwanych nieruchomości.

Z szacunkowych danych wynika, że w latach 2018- 2020 na polskim rynku w ramach umów cPPA zakontraktowanych było średnio ok. 1170 GWh zielonej energii na rok. W tym okresie można wskazać umowy cPPA zawarte między Kompanią Piwowarską oraz Innogy, a także między Signify a Green Investment Group. – Zebrane dane wskazują, że w 2021 r. w ramach umów cPPA zakontraktowanych było ok. 1284 GWh na rok. Względem okresu do 2020 r. odnotowano w tym zakresie znaczny wzrost m. in. za sprawą umowy na zakup zielonej energii zawartej między Orange Polska oraz Enertrag. W 2022 r. szacowana całkowita ilość zakontraktowanej energii wyniosła ponad 1240 GWh na rok – podkreślono w raporcie.

Największe wolumeny zostały zagwarantowane m. in. w ramach umów podpisanych przez Kronospan z GoldenPeaks Capital oraz Saint-Gobainz Tion Renewables. Należy przy tym wskazać, że w 2022 r. liczba zawartych kontraktów mogła być zdecydowanie większa. – Wiele umów cPPA nie zostało ostatecznie podpisanych ze względu na wprowadzone maksymalne ceny energii, tzw. capy cenowe, które były odpowiedzią na wysokie ceny energii elektrycznej – czytamy w raporcie.

W okresie od stycznia do października 2023 r. zakontraktowano ok. 1560 GWh/rok zielonej energii. Największe zawarte w tym okresie kontrakty to m. in.: umowa Lafarge Cement oraz KGAL Investment. Ponadto w 2023 r. Qair Polska podpisał 12-letnią umowę cPPA z anonimowym odbiorcą na ok. 2TWh zielonej energii w okresie trwania kontraktu.

Umowy stymulują budowę nowych OZE

Analizowane dane wskazują również, że z roku na rok rośnie moc zainstalowana źródeł wytwórczych energii z OZE objętych podpisanymi kontraktami cPPA. Szacuje się, że w latach 2018-2020 moc takich źródeł zakontraktowanych w ramach zawartych umów cPPA była na poziomie ok. 433 MW. W 2021 r. zakontraktowana w ramach kontraktów cPPA szacowana moc zainstalowana źródeł wytwórczych wzrosła do ok. 594 MW. Z tego okresu można wyróżnić m. in. 10-letnią umowę między Górażdże Cement S.A. oraz BayWa r.e.

W 2022 r. moc źródeł energii z OZE w podpisanych kontraktach cPPA wyniosła ok. 934 MW, m. in. za sprawą kontraktu zawartego między Amazon oraz Q-Energy, zakładającego kupno zielonej energii z farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w Miłkowicach o mocy ok. 87 MW. Szacowany poziom mocy zainstalowanych źródeł wytwórczych energii z OZE objętych kontraktami cPPA podpisanymi w okresie styczeń-październik 2023 wynosi ok. 970 MW.

– W tym okresie zaobserwowaliśmy wzrost liczby umów cPPA gwarantujących duże moce zakontraktowanych aktywów wytwórczych energii z OZE m. in. umowę między Mondelēz oraz GoldenPeaks Capital. W odniesieniu do preferowanej technologii, na podstawie zgormadzonych danych zaobserwowaliśmy, że w Polsce w latach 2018-2021 zdecydowanie większa liczba umów cPPA zabezpieczała sprzedaż zielonej energii wytwarzanej przez lądowe farmy wiatrowe. W tamtym okresie polski rynek kontraktów cPPA dopiero powstawał, a wiatrowe aktywa wytwórcze uczestniczyły w tym okresie w aukcjach OZE – czytamy w raporcie.

W 2022 r. zwiększyła się liczba umów cPPA z zakontraktowaną energią z wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Natomiast od przełomu 2022 oraz 2023 r. coraz więcej konsumentów korporacyjnych poszukuje możliwości zawarcia umów cPPA z energią wytwarzaną w dwóch technologiach: farmy fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe.

– Z zebranych przez nas danych wynika, że w okresie 2018-2023 podpisane umowy cPPA w zdecydowanej większości były umowami długoterminowymi. Szacujemy, że ok. 80 proc. wszystkich kontraktów cPPA to umowy zawarte na okres od 10 do 15 lat. Z naszych obliczeń wynika, że w 2022 r. średnia długość umowy cPPA wynosiła ok. 11-12 lat. Natomiast w okresie styczeń-październik 2023 średnia długość kontraktu cPPA osiągnęła pułap ok. 10,7 lat – podkreślono w tezach raportu.

Prezentowany trend może utrzymać się w następnych latach, aczkolwiek eksperci wskazują, że odbiorcy mogą preferować umowy z krótszym okresem obowiązywania.

– Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych szacunków stwierdzamy, że finansowe umowy cPPA są instrumentem zdecydowanie częściej wybieranym przez konsumentów korporacyjnych. Zakładamy, że nawet ok. 80 proc. kontraktów cPPA zawartych w Polsce w okres 2018– 2023 (do października) to finansowe umowy cPPA. Taka forma kontraktowania zielonej energii cieszy się większą popularnością niż fizyczne kontrakty cPPA – czytamy dalej.

Polska praktyka rynkowa pokazuje, że długoterminowe umowy cPPA (tak w modelu fizycznym, jak i wirtualnym), mogą stanowić istotny element zabezpieczenia finansowania danej instalacji OZE przez banki, bądź instytucje finansujące w formule tzw. project finance. Zakłada ona, że umowa cPPA, a ściślej – określone na jej podstawie przepływy pieniężne wytwórcy, mają określić model finansowy i zapewnić źródło spłaty finansowania przez wytwórcę na budowę instalacji OZE.

– Fakt ten będzie w dużym stopniu determinował treść poszczególnych postanowień umowy cPPA. Za długoterminowe cPPA uznajemy umowy zawierane na okres spłaty kredytu. Z reguły będzie to okres porównywalny do aukcyjnego systemu wsparcia, czyli około 15 lat w przypadku lądowych projektów fotowoltaicznych lub wiatrowych – czytamy w podsumowaniu.

Umowy typu cPPA to długoterminowe kontrakty na zakup energii elektrycznej zawierane bezpośrednio przez producenta energii i przedsiębiorstwo przemysłowe będące najczęściej znacznym konsumentem energii elektrycznej.

Z danych zebranych przez branżową organizację RE-Source Poland Hub wynika, że w okresie od początku 2018 do października 2023 r. w Polsce podpisano ok. 63 umowy cPPA, w latach 2018-2020 – 12; w 2021 r. – 15; w 2022 r. – 17; w 2023 r. (do października) – 19.  Pierwszą umową cPPA podpisaną w Polsce był kontrakt między Mercedes Benz a wytwórcą VSB.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OZE
Najbogatszy Ukrainiec zbuduje największą elektrownię OZE we wschodniej Europie
Materiał partnera
Szansa na samowystarczalność energetyczną rolników
OZE
Co oznacza ESG w rolnictwie?
OZE
800 elektrowni węglowych można zastąpić słońcem
OZE
Fotowoltaika. Mikroinstalacje nie dają już tyle zarobić co kiedyś
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży