Polska fotowoltaika bryluje w Europie. Wyprzedzają nas tylko Niemcy

W 2021 roku Polska – wszystko na to wskazuje – znalazła się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej fotowoltaiki (PV) w Unii Europejskiej – wynika z rocznego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).

Publikacja: 26.05.2022 12:12

Polska fotowoltaika bryluje w Europie. Wyprzedzają nas tylko Niemcy

Foto: Adobe Stock

Rośnie moc

Raport IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022” pokazał, że dla branży fotowoltaicznej w Polsce, po bardzo dobrym 2020 roku, w którym przyrost mocy zainstalowanej wyniósł 2,4 GW, kolejny - 2021 r. - okazał się jeszcze lepszy. Roczny przyrost mocy zainstalowanej w PV wyniósł aż 3,7 GW, a moc zainstalowana na koniec roku 2021 osiągnęła 7,67 GW. Dane z końca pierwszego kwartału 2022 r. wskazują na osiągniętą moc na poziomie 9,4 GW. Za niemalże 80 proc. udział w mocy zainstalowanej odpowiadają prosumenci, których liczba zbliżyła się do miliona.

Branża warta miliardy

Łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 roku oszacowane zostały na 16,7 mld zł, a w tym wartość rynku samych nakładów inwestycyjnych wynosiła ok. 15,4 mld zł. Autorzy raportu prognozują, że w 2022 roku obroty handlowe fotowoltaiki wzrosną w stosunku do roku 2021 wyniosą ponad 20 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV będzie kształtowała się na poziomie 19 mld zł.

Wicelider w Europie

Na koniec 2021 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wyniosła 158 GW, co oznacza roczny przyrost o 21,4 GW. Kraje UE uzyskały 15 proc. wzrost całkowitej mocy zainstalowanej w PV w stosunku do roku 2020. W 2021 roku Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej.

Wzrośnie znaczenie dużych farm PV

Według najnowszej prognozy IEO mocy zainstalowanych w fotowoltaice, w najbliższych latach utrzyma swoją dynamikę rozwoju. Już na koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść 12 GW. Lata 2022 - 2024 to według prognozy okres niezwykle szybkiego przyrostu nowych mocy w segmencie dużych farm słonecznych. Zgodnie z najnowszą bazą danych IEO obejmującą wykaz wszystkich rozwijanych projektów fotowoltaicznych, na koniec I-go kwartału bieżącego roku na rynku było 12,5 GW projektów z zapewnionymi warunkami przyłączenia do sieci. W tej liczbie znajduje się ok. 5 GW mocy jeszcze niewybudowanych i zakontraktowanych w aukcjach projektów. Zaktualizowana prognoza zakłada, że moc 20 GW w fotowoltaice zostanie osiągnięta już w 2025 roku, a w 2030 skumulowana moc zainstalowana może wynieść nawet 28,5 GW.

Problemy sieciowe

Autorzy wskazują, że rozwój elektrowni fotowoltaicznych jest od strony technicznej limitowany dostępnością mocy przyłączeniowych i stanem infrastruktury sieciowej. – Zmniejszanie się wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych w perspektywie najbliższych 3-5 lat nie byłyby tak trudne dla branży PV, gdyby nie mnogość odmów warunków przyłączenia do sieci dla nowych projektów wydawanych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnej. Utrzymanie tak dynamicznego przyrostu mocy w fotowoltaice implikuje mi.in. potrzebę inwestycji w infrastrukturę sieci elektroenergetycznej – podkreślają autorzy raportu.

Ich zdaniem, w celu utrzymania rozwoju PV konieczne jest usuniecie barier administracyjnych i sieciowych oraz tworzenie regulacji i uwarunkowań prawnych ułatwiających dostęp do sieci.

Przykładem regulacji wspierających jest zapewnienie możliwości stosowania linii bezpośredniej oraz zwiększanie dostępności przestrzeni pod budowę instalacji PV (np. promocja agrofotowoltaiki) i wprowadzania dalszych ułatwień w procedurach inwestycyjnych. W perspektywie średnioterminowej nie widać przesłanek do spowolnienia na rynku fotowoltaicznym. – Jeżeli nawet przejściowo spowolni tempo rozwoju mikroinstalacji, to fotowoltaika jako całość, nie odczytuje tego faktu. Jest to bowiem technologia elastyczna, skalowalna, działająca w kilku segmentach i wielu niszach rynkowych. W momencie pewnego stopnia nasycenia rynku – proponują autorzy raportu.

Z kolei z danych ministerstwa klimatu i środowiska wynika, że w maju br. łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, co daje nam także w tym zestawieniu wysokie 7 miejsce w Europie. Aktualna prognoza mocy PV do 2030 roku to 28,5 GW, co powinno pozwolić Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce przynajmniej do 2025 roku.

Rośnie moc

Raport IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022” pokazał, że dla branży fotowoltaicznej w Polsce, po bardzo dobrym 2020 roku, w którym przyrost mocy zainstalowanej wyniósł 2,4 GW, kolejny - 2021 r. - okazał się jeszcze lepszy. Roczny przyrost mocy zainstalowanej w PV wyniósł aż 3,7 GW, a moc zainstalowana na koniec roku 2021 osiągnęła 7,67 GW. Dane z końca pierwszego kwartału 2022 r. wskazują na osiągniętą moc na poziomie 9,4 GW. Za niemalże 80 proc. udział w mocy zainstalowanej odpowiadają prosumenci, których liczba zbliżyła się do miliona.

Pozostało 85% artykułu
OZE
Tauron oddaje do użytku kolejną farm wiatrową
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
OZE
Pierwszy kwartał stał pod znakiem spadku węgla i wzrostu OZE
OZE
Duże zmiany dla prosumentów. Jest projekt noweli ustawy OZE
OZE
Tauron buduje 360 MW w wietrze i słońcu
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
OZE
Bogdanka zmniejszy wydobycie węgla. Wszystko przez duże zapasy surowca w kraju