W 2020 r. Tauron podłączył do sieci przesyłowej niemal 100 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, a w pierwszej połowie bieżącego roku już 44 tysiące. Olbrzymie zainteresowanie tego typu rozwiązaniami powoduje problemy ze stabilnością sieci dystrybucyjnej, która nie była projektowana w celu przyjmowania dużej ilości energii elektrycznej z fotowoltaiki i pracy w charakterze wirtualnego magazynu. Jak przyznaje spółka wyjściem z tej sytuacji jest budowa autonomicznych magazynów energii, które przyjmować będą nadwyżki wyprodukowanej w instalacji PV energii i oddawać je w momencie największego zapotrzebowania.

""

Centrum w Księżówce

energia.rp.pl

Centrum Formacyjno-Szkoleniowe „Księżówka pozyska dzięki umowie z Tauronem nowoczesną instalację PV wraz z systemem magazynowania energii. Instalacja powstająca w Księżówce zostanie posadowiona na dachu carportu, który stanowi integralną część projektu. To 135 paneli monokrystalicznych o łącznej mocy niemal 50 kWp, co pozwoli na roczną produkcje energii elektrycznej w wysokości nieco ponad 36 MWh.

Zastosowanie przemysłowego magazynu energii ma służyć optymalizacji zużycia energii z ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych na terenie zakopiańskiego ośrodka. W większości obiektów przemysłowych zużycie energii elektrycznej podlega rytmowi dziennemu związanemu ze specyfiką działalności. Ten rytm zużycia energii nie zawsze pokrywa się jednak z profilem czasowym produkcji ze źródeł odnawialnych. Aby zapewnić możliwie najefektywniejsze wykorzystanie prądu, nadwyżka jest magazynowana w okresie najmniejszego zużycia i oddawana w szczytach zapotrzebowania – mówi Artur Warzocha, prezes Tauron Nowe Technologie.