Polenergia, zdaniem analityków giełdowych, będzie się odwoływać. Większy podatek od wszystkich jej farm kosztowałby ją dodatkowo około 20 mln zł. Spółka twierdzi, że ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe nie daje podstawy, by od stycznia tego roku naliczać podatek od całości farmy (także jej części technicznej). Zadeklarowała go – jak wcześniej – od części budowlanej. Podobnie zrobił Tauron, unikając 17 mln zł dodatkowego kosztu.

– Jedna jaskółka wiosny nie czyni – mówi o bydgoskim wyroku Agata Małecka, doradca podatkowy z KPMG. Radzi, by poczekać na pisemne uzasadnienie, a także na orzecznictwo sądów administracyjnych m.in. z Łodzi, Wrocławia czy Olsztyna, gdzie w najbliższych miesiącach powinny zapaść kolejne wyroki.

Małecka podkreśla jednak, że nawet spójna linia orzecznicza na poziomie sądów wojewódzkich nie przesądza sprawy. – Jeśli inwestorzy są przekonani o braku podstaw do płacenia podatku od całej farmy, to z pewnością będą skarżyć wyroki do NSA. Z kolei naczelny sąd niekiedy odwraca linię orzeczniczą wojewódzkich sądów, uznając ich argumentację za niewłaściwą, pobieżną i bezrefleksyjnie przyjmującą argumentację organów podatkowych, a więc także zbyt pochopną – tłumaczy ekspertka. Wskazuje tu przykład stacji redukcyjno-pomiarowych, gdzie mniej więcej od roku NSA wydaje inne wyroki niż wcześniej WSA.

Jeśli w przypadku wiatraków powtórzy się ten scenariusz, a wójt – sugerując się wynikiem rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu – zmusi postępowaniem wymiarowym do zapłaty wyższego podatku, to będzie musiał oddać nadwyżkę wraz z odsetkami. Nawet z okresu dwóch lat, bo tyle mniej więcej trzeba, by rozstrzygnąć sprawę na poziome NSA. Małecka radzi gminom, by wstrzymały się dziś z naliczaniem wyższego podatku od farm. – Wójtowie powinni poczekać na prawomocne wyroki. Jeśli będą nadal niekorzystne dla inwestorów, to i tak mają oni pięć lat na wszczęcie postępowania wymiarowego i ściągnięcie wyższej daniny wraz z odsetkami – wyjaśnia.

Trzeba też pamiętać, że sama ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe może zostać doprecyzowana w temacie podatku.