Timmermans: czysty wodór jest priorytetem

Energia z wodoru będzie jednym z energetycznych priorytetów UE– zapowiada wiceszef Komisji Europejskiej.

Publikacja: 01.06.2020 18:55

Timmermans: czysty wodór jest priorytetem

Foto: A customer fills a car with hydrogen at a TrueZero fueling station in Mill Valley, California, U.S., on Friday, Feb. 23, 2018. California is spending more than $2.5 billion in clean energy funds to accelerate sales of hydrogen and battery vehicles. Tha...

Czysty wodór należy do unijnych priorytetów w sektorze energii, zapowiedział Frans Timmermanns, wice-prezydent Komisji Europejskiej, gdy omawiał w Brukseli europejski plan odbudowy gospodarki pod nazwą „Green and just recovery” po kryzysie gospodarczym wywołanym światową pandemią koronawirusa.

""

Panele fotowoltaiczne /Bloomberg

energia.rp.pl

Timmermanns przedstawil, jakimi priorytetami będzie się kierować UE podczas odbudowy gospodarki. Jednym z nich są ambicje klimatyczne UE.  UE nie tylko podwoi swój budżet do 20 mld euro na zrównoważone projekty infrastrukturalne, w tym odbudowę miejsc pracy, ale zapowiada też spore zmiany w finansowaniu infrastruktury energetycznej.

– Nowe okno inwestycji strategicznych będzie wspierać kluczowe technologie przejścia na czystą energię.  Mówię o takich rzeczach, jak energia odnawialna i magazynowanie, czysty wodór, akumulatory, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz zrównoważona infrastruktura. Zauważyliśmy ogromny spadek inwestycji w tych sektorach i musimy go ponownie uruchomić, aby mieć pewność, że pójdzie on w dobrym kierunku – mówił Frans Timmermanns w swojej mowie otwierającej konferencję poświęconą planowi odbudowy gospodarki unijnej.

""

A wind turbine /Bloomberg

energia.rp.pl

Na szeroko pojętą transformację energetyczną i transformacje gospodarki w bardziej ekologicznym kierunku pójdzie znaczna część ratunkowych środków z budżetu UE. Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przedstawiła propozycję pożyczek dla sektora publicznego – na który złoży się dotacja 1,5 mld euro z budżetu UE i pożyczka do 10 mld euro ze środków własnych EBI. Ambicje są takie, by ten instrument zmobilizował nawet do 25–30 mld euro inwestycji publicznych w obszarach infrastruktury energetycznej i transportowej, sieciach ciepłowniczych, transport publiczny, środki efektywności energetycznej i innych projektach, „które mogą bezpośrednio zmniejszyć społeczno-ekonomiczne koszty transformacji”.

By otrzymać pożyczkę na inwestycje w ramach mechanizmu sprawiedliwego przejścia, kraje członkowskie muszą przygotować swoje plany sprawiedliwego przejścia, spójne z krajowymi planami energetycznymi i klimatycznymi oraz przejściem do gospodarki neutralnej dla klimatu.

""

Dystrybutor wodorowy/Bloomberg

energia.rp.pl

Finansowanie inwestycji związanych z energią z wodoru jest zgodne m.in. z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E). Zakłada ono wspieranie transeuropejskiej infrastruktury potrzebnej do zdekarbonizowanego systemu energetycznego. Przyszłe wydatki UE będą koncentrować się na dekarbonizacji i unijnego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Rozporządzenie sugeruje, że gaz ziemny będzie musiał być stopniowo zastępowany gazami odnawialnymi w sieci gazowej UE, a przyszłe finansowanie infrastruktury powinno odzwierciedlać nowe technologie, takie jak właśnie energia pochodząca z gazu i wodoru.

Czysty wodór należy do unijnych priorytetów w sektorze energii, zapowiedział Frans Timmermanns, wice-prezydent Komisji Europejskiej, gdy omawiał w Brukseli europejski plan odbudowy gospodarki pod nazwą „Green and just recovery” po kryzysie gospodarczym wywołanym światową pandemią koronawirusa.

Timmermanns przedstawil, jakimi priorytetami będzie się kierować UE podczas odbudowy gospodarki. Jednym z nich są ambicje klimatyczne UE.  UE nie tylko podwoi swój budżet do 20 mld euro na zrównoważone projekty infrastrukturalne, w tym odbudowę miejsc pracy, ale zapowiada też spore zmiany w finansowaniu infrastruktury energetycznej.

Nowa Energia
Bruksela wszczęła postępowania wobec chińskich producentów fotowoltaiki
Materiał Partnera
Energia jest towarem, ale nie musi skokowo drożeć
Materiał Partnera
Przed nami zielony rok
Nowa Energia
Szczyt klimatyczny w Dubaju. Spektakularny zgrzyt na start, dalej też ciekawie
Nowa Energia
Globalna superpotęga energetyczna rodzi się na naszych oczach