Jak tłumaczą obie branżowe organizacje, porozumienie ma dotyczyć koordynacji rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce m. in. poprzez wyznaczenie celów na poziomie 3 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych już w 2025 r., 10 GW w 2030 r. oraz finalnie 20 GW w 2040 roku, jak również optymalnego wykorzystania krajowego łańcucha dostaw dla realizacji morskich projektów. Dodają, że farmy wiatrowe na morzu ze względu na swą wysoką efektywność będą miały znaczący udział w wypełnieniu przez Polskę unijnych zobowiązań w zakresie udziału energii wyprodukowanej z OZE w końcowym zużyciu energii brutto.

""

Bloomberg

energia.rp.pl

– Realizacja projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego umożliwi optymalne wykorzystanie istniejącego już obecnie krajowego potencjału produkcyjno – usługowego, jego dynamiczny rozwój, a także utworzenie wielu tysięcy nowych miejsc pracy oraz wykształcenie na poziomie wyższym i zawodowym wykwalifikowanych kadr o kompetencjach unikatowych w skali globalnej – podały organizacje w swoim komunikacie.

Porozumienie pomiędzy przedstawicielami branży energetycznej a polskim rządem ma być wzorowane na brytyjskiej umowie sektorowej, zawartej w marcu 2019 r.