Wymiany kotłów gazowych będzie można uniknąć. Są jednak warunki

UE dopuści wyjątki dla dalszego korzystania z pieców gazowych w nowych budynkach (po 2030 r.) oraz już istniejących (po 2040 r.). Warunkiem będzie jednak korzystanie z gazu jako kombinacji innych odnawialnych źródeł ciepła lub korzystanie z biogazu.

Publikacja: 18.03.2024 14:43

Wymiany kotłów gazowych będzie można uniknąć. Są jednak warunki

Foto: Adobe Stock

12 marca Parlament Europejski poparł wynegocjowany w grudniu po ścieżce legislacyjnej kompromis w zakresie treści przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Po zatwierdzeniu go przez Radę Unii Europejskiej nowa dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie. Dyrektywa EPBD ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez budynki w całej UE. Poprzez określenie wymogów dla nowobudowanych lub remontowanych budynków zeroemisyjnych (ZEB) definiuje także jakie źródła ciepła będą mogły być instalowane w budynkach o tej charakterystyce.

- Głosowanie 12 marca nic nie zmieniło w treści Dyrektywy, którą analizowaliśmy niedawno pod kątem montażu kotłów gazowych. Dyrektywa montażu kotłów nie zakazuje — informuje Polska Organizacja Gazu Płynnego, która – co ciekawe –  z zadowoleniem przyjęła ostateczną postać przepisów w zakresie dopuszczalności montażu źródeł ciepła w budynkach. Unia Europejska przyjęła podejście oparte na neutralności technologicznej, które nie eliminuje z budynków żadnej z dostępnych na rynku technologii grzewczych.

- Dyrektywa EPBD umożliwia państwom członkowskim wybór takiego koszyka rozwiązań, który najbardziej odpowiada potrzebom ich społeczeństw – z perspektywy dochodowej, jakości zasobów budowlanych oraz warunków klimatycznych – czytamy w komunikacie organizacji.

Zgodnie z unijną dyrektywą gaz dopuszczalny w kombinacji z OZE

Pierwszym krokiem na tej drodze będzie wstrzymanie od 2025 r. dopłat finansowych do wymiany źródeł ciepła na samodzielne — tj. nieskojarzonych z innymi źródłami ciepła — kotły, zasilane wyłącznie paliwami kopalnymi. - Nadal dozwolone będzie oferowanie zachęt finansowych dla systemów hybrydowych z istotnym udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak kombinacja kotła gazowego z kolektorem słonecznym lub z pompą ciepła. Oznacza to np. zmiany w programie Czyste Powietrze, który odtąd mógłby finansować kotły gazowe tylko, jeśli będą one pracować w skojarzeniu z odnawialnymi źródłami energii – informuje organizacja.

W budynkach bezemisyjnych (nowych i modernizowanych po 2030 r.) nie będzie można wykorzystywać samodzielnych kotłów, zasilanych wyłącznie paliwami kopalnymi, w tym węglem, gazem ziemnym i LPG pochodzenia kopalnego. - Systemy hybrydowe, składające się z kotła gazowego i innych źródeł OZE (jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła), będą mogły być nadal instalowane. W budynkach ZEB będzie też można instalować kotły zasilane paliwami odnawialnymi, bo będą one zgodnie z przepisami EPBD traktowane tak samo, jak odnawialne źródła energii zainstalowane lokalnie – informuje organizacja.

Dyrektywa EPBD wzywa też państwa członkowskie do opracowania do 2040 r. planów wycofania z rynku samodzielnych kotłów na paliwa kopalne, przy czym data ta nie ma charakteru wiążącego.

Korzystasz z biogazu? Nie musisz wymieniać pieca

Unia Europejska uzgodniła stopniowe wycofywanie samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Do końca 2024 r. Komisja Europejska wyda wytyczne dla państw członkowskich, co powinno być rozumiane jako kocioł zasilany paliwami kopalnymi, choć nie będą one miały charakteru wiążącego dla państw członkowskich. Należy oczekiwać, że pojawi się w nich zalecenie minimalnego udziału biokomponentów, który pozwoliłby urządzenie grzewcze wyłączyć z kategorii kotłów zasilanych paliwami kopalnymi.

- W przypadku istniejących budynków, użytkownicy kotłów nie będą musieli wymieniać instalacji grzewczej, jeśli będzie ona pozwalała na wykorzystanie rosnącej domieszki biokomponentów, jak biometan czy biopropan. W świetle dyrektywy EPBD będą one traktowane równorzędnie do innych urządzeń grzewczych zasilanych paliwami odnawialnymi, jak np. pompy ciepła – podaje branżowa organizacja.

Z dyrektywy będą wyłączone budynki takie jak domki letniskowe, budynki historyczne, obiekty kultu religijnego, warsztaty i niemieszkalne budynki rolnicze czy budynki wojskowe.

12 marca Parlament Europejski poparł wynegocjowany w grudniu po ścieżce legislacyjnej kompromis w zakresie treści przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Po zatwierdzeniu go przez Radę Unii Europejskiej nowa dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie. Dyrektywa EPBD ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez budynki w całej UE. Poprzez określenie wymogów dla nowobudowanych lub remontowanych budynków zeroemisyjnych (ZEB) definiuje także jakie źródła ciepła będą mogły być instalowane w budynkach o tej charakterystyce.

Pozostało 85% artykułu
Gaz
Jest decyzja lokalizacyjna dla terminalu LNG w Gdańsku
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Gaz
Gaz w Europie tanieje. Zawdzięczamy to wiatrowi
Gaz
Kawior albo gaz. Turkmenistan chce zbudować gazociąg do Unii
Gaz
Rekordowe podwyżki cen gazu w Rosji. Mają załatać budżet Gazpromu
Gaz
Niewielkie inwestycje na rynku LNG. Projekty nie są realizowane