Poprawki dotyczyły między innymi włączenia na listę podmiotów chronionych przed podwyżkami małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że nie będą oni mogli skorzystać z preferencyjnych taryf, z których korzystają choćby gospodarstwa domowe. Rząd tłumaczy, że nie może objąć ustawą tej grupy przedsiębiorców, bo nie pozwalają na to przepisy UE. Przypomnijmy, że PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny gazu ziemnego dla klientów biznesowych o 25 proc. Obniżka będzie obowiązywała od 14 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Czytaj więcej

Rząd chce zamrozić ceny gazu. Są założenia projektu

Ustawa, przygotowana przez rząd przewiduje zaś zamrożenie cen gazu w 2022 r. oraz zakładają, że z taryf zatwierdzonych przez prezesa URE na ten rok - obok gospodarstw domowych - skorzystają również odbiorcy wrażliwi. Chodzi między innymi o szkoły, szpitale czy domy pomocy społecznej.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.