Rząd chce zamrozić ceny gazu. Są założenia projektu

Rząd zamrozi ceny gazu dla podmiotów wrażliwych, jakimi są instytucje użyteczności publicznej. Spółkom obrotu gazu straty z tego tytułu ma zrekompensować Państwo.

Publikacja: 07.01.2022 22:08

Rząd chce zamrozić ceny gazu. Są założenia projektu

Foto: AdobeStock

Jednocześnie rząd chce uregulować kwestie rachunków za gaz niektórych spółdzielni mieszkaniowych, które do tej pory nie były objęte taryfami regulowanymi.

„Rzeczpospolita” dotarła do założeń projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Prace koordynuje resort aktywów państwowych kierowany przez wicepremiera Jacka Sasina.

W celu zminimalizowania podwyżek cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców, a także – jak czytamy – „w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zagwarantowanie ciągłości dostaw gazu ziemnego do odbiorców”, rząd chce wprowadzić kolejne rozwiązania osłonowe umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane z wzrostem cen gazu na rynku.

Czytaj więcej

Luka prawna uruchomiła rekordowe podwyżki cen gazu

Szerszy katalog podmiotów chronionych

W założeniach do projektu ustawy, ministerstwo aktywów państwowych proponuje rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r. o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej. W założeniach nie ma ujętego katalogu, ale może chodzić o szpitale, szkoły, Domy Opieki Społecznej. Mają zostać także wprowadzone mechanizmy rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców taryfowych.

Rząd chce także uregulować kwestię dotyczącą objęcia taryfami regulowanymi wszystkie gospodarstwa domowe niezależnie od tego jaką umowę ze sprzedawcą gazu ma podpisana obecnie dana spółdzielnia mieszkaniowa. W treści proponowanych przepisów ma zostać podkreślona konieczność ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Rekompensaty dla sprzedawców gazu

W celu wsparcia sprzedawcy z urzędu paliwa gazowego, który poniesie skutki „mrożenia cen”, przepisy projektu ustawy zakładają udzielenie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez ww. podmioty z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich podstawową działalnością. Chodzi głównie o PGNiG. Udział podmiotów z Grupy PGNiG w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych wyniósł w 2020 r. 85,63 proc. Spośród ponad 7,1 mln klientów PGNIG, około 6,85 mln stanowią gospodarstwa domowe, którym paliwo gazowe jest sprzedawane na podstawie obowiązującej taryfy zaakceptowanej przez prezesa URE.

– Dodatkowym działaniem, które przewiduje ustawa, mającym na celu pozyskanie środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w szczególności na wszelkie potrzeby bilansowania, zakupu lub rozliczenia zakupionego paliwa gazowego, w sytuacji gdy gospodarka Polski jest poddana szokom będącym skutkiem pandemii COViD-19, jest umożliwienie udzielania przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz podmiotów określonych w ustawie - Prawo energetyczne jako sprzedawcy z urzędu paliw gazowych – czytamy w założeniach.

Elastyczniejsze magazyny gazu

Rząd chce także podjąć działania zmierzające w stronę uelastycznienia zapisów dot. magazynowania gazu. Zgodnie z projektem, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zostanie dodana do katalogu podmiotów mogących świadczyć tzw. usługę biletową, stanowiącą alternatywną formę realizacji obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w ramach pojemności magazynowych oferowanych przez operatora systemu magazynowania lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju. – W celu realnego zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w systemie bezpieczeństwa dostaw gazu, przedmiotowy projekt stwarza podstawę do nabycia przez nią w imieniu Skarbu Państwa gazu ziemnego, na cele utrzymania zapasów obowiązkowych – czytamy w założeniach do projektu.

Gaz
Niemcy zrywają wszystkie umowy z Gazpromem. Zapolują na pieniądze koncernu
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Gaz
Czy Gazprom powstanie z kolan? Do wcześniejszych porażek dodał właśnie kolejną
Gaz
Inwestorzy nie wierzą w Gazprom. Od początku roku stracił jedną czwartą wartości
Gaz
Zaskakujący pomysł Brukseli: gaz do Unii przez Ukrainę, ale od nowego dostawcy
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Gaz
Angela Merkel może odpowiedzieć za gazowy szantaż Putina
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży