Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podało szacunkowe dane dotyczące wydobycia, produkcji i sprzedaży za czwarty kwartał ubiegłego roku i cały 2015 r. Wynika z nich, że w większości obszarów prowadzonej działalności grupa kapitałowa zanotowała wzrosty.

I tak PGNiG w ubiegłym roku zwiększyło wydobycie gazu ziemnego do 4,63 mld m3., czyli o prawie 3 proc. To jednak wyłącznie zasługa produkcji realizowanej na rynkach zagranicznych. W kraju wydobycie minimalnie spadło. Podobnie było z ropą naftową. W ubiegłym roku wydobyto jej łącznie 1,43 mln ton, czyli o 18,4 proc. więcej niż w 2014 r. Zwyżka była wyłącznie zasługą produkcji realizowanej w Norwegii. W naszym kraju wydobycie ropy lekko spadło.

PGNiG mocno zwiększyło łączną sprzedaż gazu ziemnego. W ubiegłym roku zbyło 23,13 mld m3. surowca wobec 18,6 mln m3. rok wcześniej. Jak zauważa sama spółka, nie są to jednak dane porównywalne. W łącznym wolumenie sprzedaży uwzględnione zostały wyniki osiągnięte przez: spółkę matkę, PGNiG Sales & Trading oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Tymczasem PGNiG Obrót Detaliczny rozpoczął działalność dopiero 1 sierpnia 2014 r. Dodatkowo grupa kapitałowa zwiększyła handel na Towarowej Giełdzie Energii.

W ubiegłym roku o 2,4 proc. zwiększony został wolumen dystrybuowanego gazu rurociągami należącymi do zależnej firmy PSG. Spadła za sprzedaż ciepła (o 1,1 proc.) oraz energii elektrycznej (o 1,7 proc.), realizowana przez zależną PGNiG Termikę.

PGNiG zaznacza, że przedstawione szacunki mogą się różnić od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione 4 marca podczas publikacji raportu okresowego.