Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę hurtową na gaz ziemny dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Nowy cennika ma obowiązywać będzie od 1 lipca do 30 września tego roku.

Taryfa dla największych odbiorców przemysłowych PGNiG (klientów końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m sześc.) na surowiec wysokometanowy spadnie o 8,4 proc., zaś dla odbiorców hurtowych o 8,7 proc. W przypadku gazu zaazotowanego przeceny wynoszą odpowiednio 8,4 proc. i 8,5 proc.

To już trzecia w tym roku obniżka cen gazu w taryfie dla PGNiG i szósta od początku 2015 r. Skumulowany spadek średnich cen gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych PGNiG od stycznia 2015 r. wynosi w sumie 34,5 proc. Z kolei w tym roku sięgnął 22,7 proc.

URE informuje, że obniżka cen gazu wysokometanowego wynika z niższych kosztów jego pozyskania z importu, w stosunku do kosztów przyjętych do kalkulacji w obecnie obowiązującej taryfie. Natomiast obniżka cen gazu zaazotowanego wynika z realizacji przyjętej zasady jednolitych cen 1 kWh dla analogicznych grup taryfowych dla wszystkich rodzajów paliw gazowych sprzedawanych przez PGNiG. Z kolei PGNiG podało, że URE podjęło decyzję o obniżce cen gazu w taryfie hurtowej ze względu na utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej i niskie ceny gazu ziemnego na rynkach w północno-zachodniej Europie. Wpływa to na obniżenie całkowitego kosztu pozyskania gazu ziemnego przez PGNiG, w porównaniu do kosztu, jaki był przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy.

Prezes URE wydłużył okres obowiązywania taryf kluczowych operatorów systemu gazowego, tj. Gaz-Systemu oraz Polskiej Spółki Gazownictwa (podmiot zależny od PGNiG) o kolejne sześć miesięcy, czyli do końca tego roku. Zatwierdzono przy tym ustalone przez te przedsiębiorstwa zmiany taryf polegające przede wszystkim na ustaleniu nowych, wyższych bonifikat za niedotrzymanie standardów obsługi użytkowników sieci.