Przedstawiciele Polskiego LNG, firmy zależnej od Gaz-Systemu, podpisali protokół odbioru do użytkowania terminalu na skroplony gaz ziemny w Świnoujściu. Odbiór inwestycji miał charakter dwuetapowy. Najpierw komisja trójstronna wydała rekomendację podpisania protokołu odbioru gazoportu dla zarządu Polskiego LNG. Komisja składała się z przedstawicieli generalnego realizatora inwestycji (konsorcjum na czele z włoskim Saipem), nadzoru inwestorskiego (konsorcjum firm Atkins) oraz Polskiego LNG. Następnie doszło do podpisania protokołu odbioru, co skutkuje przejęciem terminalu przez służby eksploatacyjne Polskiego LNG.

Zanim to nastąpiło wykonawca uzyskał wszystkie decyzje administracyjne, które pozwalają na bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację. Z kolei szkolenie pracowników ze standardów eksploatacyjnych prowadził Gaz-System. W ramach umowy generalny realizator inwestycji przeszkolił pracowników, dzięki czemu posiadają oni kompetencje do obsługi zespołu urządzeń oraz skomplikowanego procesu technologicznego.

– Zapowiedziane są już komercyjne dostawy skroplonego gazu do Polski. Z tego powodu finalny odbiór terminalu LNG od wykonawcy jest kluczowy dla ukończenia tej strategicznej dla polskiej gospodarki inwestycji, która umożliwia realną dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a tym samym istotnie zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju – twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu.

Umowa na budowę terminalu LNG w Świnoujściu została podpisana 15 lipca 2010 r. pomiędzy Polskim LNG, a konsorcjum na czele którego stanęła włoska firma Saipem. Kontrakt przewidywał, że do 30 czerwca 2014 r. będzie oddany do użytkowania gazoport, poprzez który moglibyśmy importować do 5 mld m sześc. błękitnego paliwa rocznie. Jesienią 2013 r. musiano jednak podpisać aneks do umowy, gdyż doszło do poważnych opóźnień na budowie z powodu trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się część firm wykonawczych. Na jego mocy wydłużono termin zakończenia inwestycji do końca grudnia 2014 r. Zwiększono też zakres prac i wartość kontraktu o 67,5 mln euro. W efekcie umowa opiewała na 2,4 mld zł. Kolejny aneks podpisano we wrześniu 2015 r. Tym razem określono, że komercyjna eksploatacja terminalu ruszy w drugim kwartale 2016 r.