Dane o eksporcie gazu za cztery miesiące podała Federalna Służba Celna. Dochody wyniosły 10,78 mld dol. czyli o 28,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Sprzedano za granicę (jedynym eksporterem gazu rurociągowego jest Gazprom) – 66,2 mld m3 (+11,4 proc.).

Z tego na tzw. daleką zagranicą (Unia bez republik bałtyckich, Turcja, Bałkany) 53,2 mld m3 (+20,9 proc.), a do krajów WNP (byłe republiki sowieckie) – 13 mld m3 ( – 15,6 proc.). W 2015 r Rosja sprzedała za granicę w sumie 185,5 mln m3 gazu (ziemnego i skroplonego), co dało 41,84 mld dol. dochodów.

Zmniejszył się też o 16 proc. eksport ropy i produktów naftowych z Rosji (dane za I kw). Ze sprzedanych 38,5 mln ton, 11,2 mln ton stanowił olej napędowy, 0,68 mln ton – benzyny a resztę surowa ropa.