Ukraińska spółka Naftogaz opublikowała listę firm wstępnie zakwalifikowanych do udziału w przetargu na dostawy błękitnego paliwa do naszych wschodnich sąsiadów. Koncernami, które zostaną bezwarunkowo zaproszone do udziału w przetargu są czeski CEZ oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Z kolei warunkowo zakwalifikowano dziewięciu potencjalnych dostawców. Są to: ArcelorMittal Energia (Luksemburg), Axpo Trading (Szwajcaria), E.On Global Commodities (Niemcy), EDF Trading (Wielka Brytania), Eni trading & shipping (Włochy), ENGIE (Francja) wraz z węgierską firmą należącą do GDF SUEZ, Noble Clean Fuels (Wielka Brytania), RWE Supply & Trading (Niemcy), Shell Energy Europe (Wielka Brytania).

Przetarg dotyczy dostaw gazu na Ukrainę, które będą finansowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Niedawno EBOiR udzielił 300 mln dolarów pożyczki na realizację tego celu. Surowiec ma trafiać na Ukrainę z terytorium Unii Europejskiej.