Eksperci branży opinie: EKO-PERN „Przyjaźń”

Jednym z priorytetów jakie postawił sobie zarząd PERN „Przyjaźń” pod kierownictwem Marcina Moskalewicza, obok systematycznego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie dostaw ropy naftowej dla polskiej gospodarki byłą maksymalizacja ładu ekologicznego zarówno w transporcie węglowodorów jak i w ich magazynowaniu, czy wreszcie przeładunkach.

Publikacja: 06.10.2015 15:11

Obydwa te obszary w wielu miejsca się łączą, są od siebie zależne, a także niezwykle ważne dla przyszłości Spółki i kraju.

Na początek warto podkreślić, że tłoczenie ropy naftowej i paliw systemem rurociągów jest nie tylko najtańszym ale także najbezpieczniejszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobem transportowania węglowodorów. Stąd tak wielkie znaczenie sieci naftowych i paliwowych „Przyjaźni”, tego krwioobiegu energetycznego kraju. Im lepiej i bezpieczniej ten krwioobieg działa, tym zdrowszy i bezpieczniejszy jest organizm – w tym wypadku polska gospodarka. Niestety jak w każdym krwioobiegu istnieją ryzyka, a zadaniem spółek logistycznych, szczególnie strategicznych dla bezpieczeństwa państwa – jak PERN „Przyjaźń” – jest zrobić wszystko aby je wyeliminować. I trzeba przyznać, że zrobiono pod tym względem w ciągu ostatnich trzech lat bardzo wiele.

Budujemy przejścia HDD

Mówiąc o ryzykach związanych z transportem węglowodorów mamy w pamięci różne awarie na całym świecie w tym całkiem bliskim – jak choćby tegoroczną na Białorusi. Niektórzy pewnie pamiętają – także historyczną już awarię z 2007 – rozszczelnienie rurociągu biegnącego na dnie Wisły w okolicach Nieszawy k. Włocławka i ówczesny wyciek oleju opałowego. Dziś taka awaria jest już właściwie prawie niemożliwa, a za chwilę będzie niemożliwa zupełnie. Wszystko za sprawą szeregu inwestycji PERN „Przyjaźń”, który konsekwentnie przebudowuje obecnie wszystkie przejścia rurociągów pod rzekami tzw. metodą hdd, czyli metodą głębokiego przewiertu sterowanego (ponad 7 metrów) pod dnem, bezkolizyjnie, bez naruszania stosunków wodnych i życia biologicznego. Dzięki takim przejściom „Przyjaźni” ani nurt rzek, ani ruchy dna nie mają faktycznie żadnego wpływu na funkcjonowanie rurociągu. Takie rozwiązanie zapewnia więc optymalne warunki dla bezpieczeństwa tłoczeń, a także dla bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska.

Obecnie już 14 newralgicznych przejść rurociągów przez rzeki i bagna jest wykonanych metodą hdd, (w tym wszystkie na „trzeciej nitce”). Są to przejścia pod Wisłą, Bugiem, Narwią, Wkrą, Kanałem Żerańskim, a obecnie trwa najtrudniejszy inżynieryjnie przewiert sterowany pod Narwią, liczący ponad 800 metrów, gdzie różnica poziomów wynosi aż 40 metrów! Warto podkreślić, że są to skomplikowane pod względem inżynieryjnym przedsięwzięcia w dodatku bardzo kosztowne, jednak zarząd PERN mając na uwadze dobro publiczne, ochronę środowiska, a także niezawodność dostaw z żelazną konsekwencją je realizuje.

Kończymy III nitkę

Drugi powiązany z przejściami hdd obszar to budowa III nitki „Przyjaźni” od Adamowa do Płocka. Ten projekt realizowany mimo ograniczeń prawnych (brak ustawy korytarzowej) – jest niezbędny ze uwagę bezpieczeństwo przesyłu ropy naftowej (pierwsza nitka skończyła już jednak pół wieku swojej działalności i była budowana przy użyciu nieco innych, bardziej siermiężnej technologii), a także względy ekologiczne, obniżenie zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu pomp nowej generacji. Oto najwyższe standardy budowy rurociągu znacząco zwiększają bezpieczeństwo przysyłu, wszystkie przejścia przez rzeki są wykonane bezpieczną metodą hdd – wykluczającą awarię pod dnem rzek, rozlewisk i bagien, a nowoczesne pompy gwarantują niższe zużycie energii elektrycznej.

Badamy stan techniczny

Stan techniczny systemu rurociągów Przyjaźń jest systematycznie badany za pomocą zespołu tłoków inteligentnych – zaprojektowanych i wykonanych zresztą przez spółkę córkę PERN – CDRIA, która przeprowadzała w ub.r. z powodzeniem inspekcje jednego z najbardziej ekstremalnych rurociągów na świecie w Ekwadorze.

Rurociągi „Przyjaźni znajdują się też pod stałym nadzorem dyspozytorskim i eksploatacyjnym. Łączność i transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem linii światłowodowych, które biegną wzdłuż trasy rurociągów dalekosiężnych. Systemy automatyki na bieżąco monitorują parametry techniczne urządzeń. Na wszystkich rurociągach pracują zintegrowane systemy sterowania oraz wykrywania rozszczelnień, które umożliwiają wykrycie wycieków w ciągu 30 sekund i ich lokalizację w terenie z dokładnością do 200m.

Sprzątamy brzegi Wisły

We wrześniu b.r. PERN „Przyjaźń” zainicjował też społeczną akcję przy współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie i płockim dodatkiem GW. Akcja spodobała się płocczanom: wzięło w niej udział kilkuset młodych ludzi, którzy po obu brzegach rzeki zbierali papiery, puszki, plastiki, garnki, a nawet koło od tira. W przyszłym roku Spółka chciałaby rozszerzyć akcję na kolejne gminy wzdłuż Wisły aby z czasem sprzątać brzegi tej królowej polskich rzek od Krakowa po Gdańsk.

Podpisujemy PERN „Przyjaźń” S.A.
Partner kongresu Eco Energy Summit

Obydwa te obszary w wielu miejsca się łączą, są od siebie zależne, a także niezwykle ważne dla przyszłości Spółki i kraju.

Na początek warto podkreślić, że tłoczenie ropy naftowej i paliw systemem rurociągów jest nie tylko najtańszym ale także najbezpieczniejszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobem transportowania węglowodorów. Stąd tak wielkie znaczenie sieci naftowych i paliwowych „Przyjaźni”, tego krwioobiegu energetycznego kraju. Im lepiej i bezpieczniej ten krwioobieg działa, tym zdrowszy i bezpieczniejszy jest organizm – w tym wypadku polska gospodarka. Niestety jak w każdym krwioobiegu istnieją ryzyka, a zadaniem spółek logistycznych, szczególnie strategicznych dla bezpieczeństwa państwa – jak PERN „Przyjaźń” – jest zrobić wszystko aby je wyeliminować. I trzeba przyznać, że zrobiono pod tym względem w ciągu ostatnich trzech lat bardzo wiele.

Pozostało 82% artykułu
Gaz
Małe szanse na hub gazowy w Polsce. Jakie są bariery?
Gaz
Gazprom nie zapłaci dywidendy. Wartość rosyjskiego koncernu pikuje
Gaz
PGE i Polimex Mostostal rozmawiają o gazowych opóźnieniach. Znamy szczegóły
Gaz
Mamy nowy Gazprom? UE znów uzależniona od jednego potężnego dostawcy gazu
Gaz
Bułgaria pozywa Gazprom. Chce 400 mln euro odszkodowania
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy