Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową, niższą taryfę dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Niższe ceny za gaz zapłacą jednie największe firmy. Chodzi o odbiorców hurtowych i końcowych zużywających powyżej 25 mln m sześc. błękitnego paliwa rocznie.

Na mocy decyzji prezesa URE średnie ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych spadną o 5,1 proc., a dla hurtowych 4,7 proc. W przypadku gazu zaazotowanego będzie to odpowiednio zniżka o 4,9 proc. i 4,8 proc. Regulator wylicza, że to już trzecia w tym roku obniżka cen gazu sprzedawanego przez PGNiG. Wcześniej obniżano ją w styczniu i maju. URE podaje, że redukcja taryfy na gaz spowodowana jest utrzymującym się niskim poziomem cen ropy na świecie, co wpływa na obniżenie kosztów pozyskania gazu przez PGNiG. Dodaje, że postępowanie w sprawie zmiany obowiązującej taryfy dla PGNiG Obrót Detaliczny, dostarczającej błękitne paliwo do pozostałych odbiorców końcowych (około 6,5 mln gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm) nie zostało dotychczas zakończone.

PGNiG informuje z kolei, że właśnie zatwierdzona taryfa będzie obowiązywać od 1 sierpnia do końca tego roku. Jednocześnie spółka przypomina o realizowanym programie rabatowym dla największych odbiorców końcowych i odbiorców hurtowych, który obowiązuje do końca roku, jednak nie dłużej niż do czasu ewentualnego zniesienia taryf. Wysokość rabatu odnosi się do aktualnych cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii i jest uzależniona od odbieranych ilości oraz równomierności poboru surowca.