Kontrakt obowiązuje do końca 2030 r. z możliwością przedłużenia. Aneks daje zaś możliwość zwiększenia wolumenu dostaw surowca do 750 tys. ton rocznie (z możliwością odchylenia o 20 proc. w jedną i druga stronę). W tym roku Energa ma mieć zapewnioną dostawę właśnie 750 tys. ton. Wartość umowy wzrosła tym samym do 3,28 mld zł. W wyniku zwiększenia wolumenu PGG stała się większościowym dostawcą węgla do elektrowni Ostrołęka B.

To już kolejna anektowana umowa na odbiór surowca. W pierwszych dniach 2018 r. gdańska grupa podpisała takie z lubelską Bogdanką (3 stycznia) oraz Jastrzębską Spółką Węglową (4 stycznia). Obie grupy giełdowe będą dostawcami uzupełniającymi dla działającej Elektrowni Ostrołęka. Z kopalnią Bogdanka przedłożono okres obowiązywania umowy do z końca 2019 r. do końca 2022 r. W tym czasie wartość dostaw wyniesie 404 mln zł.

Z kolei nowa umowa z JSW (z 4 stycznia) zapewnia dostawy uzupełniające węgla do elektrowni ostrołęckiej na lata 2018-2022.