Odwrócenie odpisu spółka tłumaczy uchwaleniem przez prezydenta ustawy o rynku mocy, która gwarantuje wsparcie dla jednostek wytwórczych. Pozwala też na aktualizację prognoz ścieżek cenowych. W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono wzrost wartości aktywów wiatrowych o 87 mln zł, a konwencjonalnych (tj. Elektrowni Ostrołęka) - o 51 mln zł.

Operacja ma charakter niegotówkowy. Poprawi ona wynik operacyjny grupy bez wpływu na wynik EBITDA. Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie gdańskiej grupy wynosi 597,3 mln zł, z czego 8,1 mln zł dotyczy projektowanych elektrowni wiatrowych, natomiast wartość księgowa Elektrowni Ostrołęka B wynosi 635,8 mln zł.

Energa zastrzegła, że prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegały badaniu przez audytora i mogą ulec zmianie.

Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym grupy za 2017 rok, które zostanie opublikowane 15 marca 2018 r.