Wysokość rozwiązanych rezerw opiewa na 168 mln zł. To ekwiwalent pieniężny za ulgowe korzystanie z energii przez emerytów, rencistów i innych uprawnionych. Wpłynie to pozytywnie na wynik operacyjny segmentu wytwarzanie w I kwartale 2018 r.

Zostanie on powiększony o dodatkowe 43 mln zł ze względu na brak nagród jubileuszowych dla pracowników i kolejne 18 mln zł ze względu na rozwiązaną rezerwę na Zakładowy Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników. W zamian za „jubileuszówki" Tauron – zgodnie z zawartym porozumieniem - wypłaci zatrudnionym odszkodowania.

Tauron zastrzega, że wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki grupy ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.