Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie rady nadzorczej Pertolinvestu na którym dokonano istotnych zmian w zarządzie spółki. Zarząd będzie się składał z pięciu osób. Funkcję prezesa na rok czasu powierzono [b]Bertrandowi Le Guern [/b](lat 43). Za jego powołaniem prawdopodobnie przemawiały kompetencje i francuska narodowość. Giełdowi inwestorzy spekulowali, że może pomóc spółce w rozmowach z francuskim koncernem naftowym Total dotyczących strategicznego partnerstwa, w zakresie współpracy przy poszukiwaniach i wydobyciu ropy i gazu w Kazachstanie. Bertrand Le Guern był m.in. wiceprezesem PTK Centertel (1994 - 1998) i Telekomunikacji Polskiej (2000-2004) oraz prezesem Canal+ Cyfrowy (2008-2010).

Na członka zarządu rada powoła [b]Franciszka Kroka [/b](58 lat), czyniąc go odpowiedzialnym za działalność operacyjną spółki w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym w Kazachstanie oraz [b]Macieja Wantke [/b](46 lat), który będzie zajmował się rozwojem nowych projektów biznesowych. Członkiem zarządu został też [b]Roman Niewiadomski[/b] (51 lat), który przez niespełna dwa miesiące pełnił obowiązki prezesa, po tym jak z kierowania spółką zrezygnował Paweł Gricuk. Niewiadomski ma być odpowiedzialny za działalność handlową firmy w segmencie obrotu produktami ropopochodnymi i paliwami. Jedyną osobą, która nie zmieniła stanowiska w zarządzie jest wiceprezes [b]Marek Pietruszewski[/b].

W ocenie rady nadzorczej zmiany w zarządzie mają służyć wzmocnieniu efektywności zarządzania spółką i jej grupą kapitałową.

Na podstawie uprawnień przewidzianych w statucie dla Ryszarda Krauze (ma ponad 17 proc. akcji), powołał on do rady nadzorczej Petrolinvestu Marcina Dukaczewskiego (32 lata). Zajął on miejsce po Bertrandzie Le Guern, który musiał złożyć rezygnację z funkcji członka rady po tym jak został prezesem spółki.