Od trzech miesięcy był wiceprezesem, a wcześniej kierował departamentem energetyki w Ministerstwie Gospodarki. To właśnie ten resort sprawuje nadzór nad spółką, zatem za zmianą prezesa stoi [b]Waldemar Pawlak[/b]. Spekulacje o tym, że Majchrzak może zostać szefem PSE Operator, pojawiły się na początku roku. Wtedy też doszło do pierwszej - nieudanej próby odwołania ze stanowiska [b]Stefanii Kasprzak[/b], ale ostatecznie zachowała stanowisko.

Henryk Majchrzak zanim trafił do resortu, kierował grupą BOT Górnictwo i Energetyka, która dała początek PGE. Stefania Kasprzyk była prezesem PSE Operator przez prawie 3 lata, a w samej branży, z którą związana od początku swojej kariery, uchodzi za specjalistkę.Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Operatora stanowisko stracił także jeden z wiceprezesów - Ryszard Pacławski.

Spółka ma strategiczny charakter, odpowiada za sprawne działanie całego systemu energetycznego i największe linie. W planach są miliardowe inwestycje, związane z rozbudową systemu, a także strategiczne – jak budowa mostu energetycznego między Polska i Litwą, który należy do projektów Unii Europejskiej.