Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System od kilku lat systematycznie podnosi kapitały własne. Jedynym podmiotem, który może inwestować i inwestuje w tą firmę jest Skarb Państwa. Przekazuje jej jednak nie pieniądze, a aport w postaci gazociągów wysokiego ciśnienia i towarzyszącej im infrastruktury.

Resort skarbu dysponuje takimi aktywami, gdyż otrzymuje je od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Co roku pobiera z tej spółki dywidendę, która jest mu wypłacana w formie rzeczowej, czyli w formie infrastruktury przesyłowej.

O tym, jaki konkretnie majątek i w jakiej wartości zostanie przekazany Skarbowi Państwa decyzje walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG, na którym zawsze większość ma MSP. W tym roku Skarb Państwa, w ramach dywidendy rzeczowej z zysku za 2009 r., przejął aportem majątek przesyłowy PGNiG o wartości ponad 339 mln zł.

Na początku listopada otrzymał go Gaz-System. W ten sposób wartość jego kapitału zakładowego wzrosła do ponad 3,7 mld zł, natomiast wartość kapitałów własnych przekroczyła 5 mld zł.