[b]:: "Parkiet": DM BOŚ wycenia akcje Tauronu na 8,11 złotych.[/b] Dom Makler­ski BOŚ za­le­ca kup­no ak­cji Tau­ro­nu, wy­zna­cza­jąc ce­nę do­ce­lo­wą pa­pie­rów na 8,11 zł – wy­ni­ka z rekomendacji. Wczo­raj kurs tej dru­giej w kra­ju gru­py ener­ge­tycz­nej spadł o 2,7 proc., do 6,4 zł. [b][link=http://www.parkiet.com/artykul/989958.html"target="_blank]Po­ten­cjał wzro­stu w sto­sun­ku do bie­żą­ce­go kur­su gieł­do­we­go wy­no­si za­tem po­nad 20 proc. [/link][/b]

[b]:: "Dziennik Gazeta Prawna": Albo ciemno, albo drogo.[/b] Podobnie jak inne dzisiejsze dzienniki, DGP pisze o raporcie firmy doradczej Deloitte. Według ekspertów tej instytucji, bez inwestycji w energetykę czekają nas wyłączenia prądu. Ale aby znaleźć pieniądze na nowe elektrownie, trzeba nawet dwukrotnie podnieść ceny prądu. [b][link=http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467477,energetyka_bedzie_albo_drogo_albo_ciemno.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GazetaPrawna+%28GazetaPrawna.pl%29"target="_blank]Zdaniem ekspertów wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce oraz wyłączanie z powodu wyeksploatowania działających elektrowni doprowadzi w 2016 – 2018 r. do niedoboru mocy.[/link][/b]

[b]:: "Puls Biznesu": Płyną pieniądze do Gaz-Systemu.[/b] Prawie 227 milionów złotych unijnego dofinansowania na gazociąg Gdańsk - Szczecin dostała spółka przesyłowa Gaz-System. Podpisała wczoraj w Warszawie umowę w tej sprawie, a także na dofinansowanie budowy dwóch innych rurociągów Gustorzyn - Odolanów i Polkowice - Żary. Łącznie na ten cel dostała blisko 430 milionów złotych. [b](wydanie papierowe)[/b]