Inwestorzy oczekujący na informacje dotyczące występowania złóż gazu ziemnego i kondensatu w odwiercie Lempuyang – 1 w Brunei, zlokalizowanym na obszarze objętym koncesją, której współudziałowcem jest Kulczyk Oil Ventures, muszą uzbroić się w cierpliwość.

– Dotychczas operatorowi, firmie AED, udało się przeprowadzić testy jednej z dwóch stref odwiertu. Badania potwierdziły występowanie wody w trzymetrowej warstwie i gazu w dziewiętnastometrowej warstwie – mówi Jakub Korczak, wiceprezes KOV.

Zaznacza, że dziś na podstawie uzyskanych danych nie można wyciągać jakichkolwiek wniosków dotyczących ewentualnej eksploatacji tych złóż. Co więcej nie rozpoczęły się jeszcze testy płytszej z badanych stref (o grubości 34 metrów).

– Ze względu na konieczność zastosowania dodatkowego sprzętu (pojawiło się bardzo wysokie ciśnienie) operator nie rozpoczął jeszcze testów płytszej strefy. Dopiero analiza danych pozyskanych podczas testów obydwu stref pozwoli w pełni ocenić odwiert Lempuyang – 1 – mówi Korczak.

8 lutego operator koncesji i KOV poinformowali, że w jednej z badanych stref tego odwiertu zamiast na gaz natrafiono na duże ilości wody. W efekcie kurs akcji KOV spadł tego dnia o 14,3 proc. do 1,8 zł.