Krajowa Komisja ds.Rozwoju i Reform ustaliła nową cenę benzyny na 300 juanów (47 dolarów) za tonę w związku ze spadkiem światowych cen ropy zgodnie z obecnym mechanizmem ustalania cen. Komisja ustala także ceny gazu ziemnego i elektryczności. Pracuje obecnie nad zmianą systemu, aby lepiej odzwierciedlał koszty rynkowe, zamierza zmieniać ceny częściej niż dotąd.

Spodziewana skromna obniżka nastąpiła w 6 miesięcy po podwyższeniu w kwietniu przez rząd cen paliw o 5 proc. do rekordowo wysokich.

Obniżka zmniejszy koszty funkcjonowania społeczeństwa, złagodzi presję na ceny i będzie sprzyjać stałemu i względnie szybkiemu wzrostowi gospodarki - wyjaśniono oficjalnie.

Obniżka może także zwiększyć popyt na ropę naftową w Chinach, drugim na świecie użytkowniku tego nośnika energii. MAE oceniła we wrześniu wzrost popytu na ropę w Chinach na 527 tys. bd, ponad połowę światowego wzrostu.