Nie milkną echa wczorajszej konferencji zarządu Polskiej Grupy Energetycznej, który miał wyjaśnić nową strategię inwestycyjną spółki. Wątpliwości lokalnych mediów wzbudził m.in. brak w strategii inwestycji dotyczących Elektrowni Dolna Odra. Część mediów zaryzykowała nawet stwierdzenie, że ten oddział spółki może zostać zamknięty.

PGE przekonuje, że strategia w żaden sposób nie przesądza o odstąpieniu od inwestycji w Zespole Elektrowni Dolna Odra i nie mówi o docelowym zamknięciu tej lokalizacji. - W strategii przewidziano skierowanie istotnych środków na tzw. „nowe inwestycje", których docelowe koncepcje będą sukcesywnie wypracowane. Dotyczy to również inwestycji w nowe jednostki wytwórcze w Elektrowni Dolna Odra – zapewnia Witkowski, rzecznik PGE. Nie ulegają zmianie plany inwestycyjne PGE dotyczące należących do tego oddziału: EC Szczecin i EC Pomorzany. W szczególności są kontynuowane prace mające na celu budowę przyłącza wysokociśnieniowego gazu ziemnego do Elektrowni Dolna Odra.

- Elektrownia jest traktowana jako cenne aktywo i atrakcyjna lokalizacja dla nowych jednostek wytwórczych. Decyzja o ich budowie będzie podejmowana przy spełnieniu szczególnych warunków rynkowych np. możliwości pozyskania tańszego gazu lub zawarcia umów na zapewnienie mocy – dodaje Witkowski.

Spółka poinformowała także, że jej strategia będzie aktualizowana co roku - po zidentyfikowaniu wykonalnych technicznie i ekonomicznie projektów rozwojowych, które zostaną zawarte w ramach kolejnych aktualizacji.